Trung cấp chính quy
CHUẨN ĐẦU RA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP

CHUẨN ĐẦU RA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP

 
Chương trình đạo tạo trung cấp chính quy

1. Ngành Trung cấp Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

2. Ngành Trung cấp Lâm sinh

3. Ngành Trung cấp Quản lý đất đai

4. Ngành Trung cấp trồng trọt

5. Ngành Trung cấp Chăn nuôi - Thú y

 

 


free pokerfree poker
Flag Counter