Cao đẳng chính quy
CHUẨN ĐẦU RA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

CHUẨN ĐẦU RA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 - 2014

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 - 2014

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (KH nam hoc 2013-2014.pdf)KH nam hoc 2013-2014.pdf509 Kb
 
Ngành đào tạo cao đẳng chính quy

1. Ngành CĐ Quản lý tài nguyên rừng

2. Ngành CĐ Chăn nuôi

3. Ngành CĐ Khuyến Nông

4.Ngành CĐ Quản lý đất đai

5. Ngành CĐ Lâm Nghiệp

6. Ngành CĐ Khoa học cây trồng

Phòng Đào tạo đã tổng hợp các Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng của các

ngành trong Khoa Nông lâm. Trân trọng gửi tới Quý Thầy Cô, CBQL, SV và các bạn quan tâm.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Chan nuoi.pdf)Chan nuoi215 Kb
Download this file (KH Cay trong.pdf)KH Cay trong.pdf214 Kb
Download this file (Khuyen nong.pdf)Khuyen nong.pdf226 Kb
Download this file (Lam nghiep.pdf)Lam nghiep.pdf259 Kb
Download this file (QL Dat dai.pdf)QL Dat dai.pdf215 Kb
Download this file (QL TN Rung.pdf)QL TN Rung.pdf214 Kb
 


free pokerfree poker
Flag Counter