Cơ cấu tổ chức
TẬP THỂ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA NÔNG LÂM

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NÔNG LÂM

HỒ SƠ NĂNG LỰC


1. Nguyễn Văn Đại

 

 

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Đại

2. Ngày sinh: 05/01/1976   
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0977.427.847

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Lâm học

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:  Năm 1999

7. Chức danh: Giảng viên, Trưởng Khoa Nông Lâm

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

2. Nguyễn Văn Chuyên


1. Họ và tên: Nguyễn Văn Chuyên

2. Ngày sinh: 23/07/1986

3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0916.595.505 hoặc 0989.595.505

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Lâm sinh

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:  Năm 2009

7. Chức danh: Phó trưởng Khoa Nông Lâm, Tổ trưởng tổ đào tạo nghề. Trưởng Bộ môn Lâm nghiệp

8. Chức vụ đoàn thể: Phó bí thư chi bộ Đào tạo - Thư viện - Nông Lâm

9. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

10. Trình độ LL chính trị: Trung Cấp

 

3. Nguyễn Lương Thiện

1. Họ và tên: Nguyễn Lương Thiện

2. Ngày sinh: 01/01/1988

3. Liên lạc:
- Điện thoại: 0986.01.01.88

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản lí bảo vệ tài nguyên rừng & Môi trường

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Phân loại thực vật, Bảo tồn thực vật, Đa dạng thực vật

4. Hoàng Thị Nga

1. Họ và tên: Hoàng Thị Nga

2. Ngày sinh: 
3. Liên lạc: 0987 216 541

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Điện thoại: 0985.037.865

4. Học vị: Kĩ sư

Chuyên ngành: Lâm sinh

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

5. Chu Mạnh Tùng

1. Họ và tên: Chu Mạnh Tùng

2. Ngày sinh: 18/03/1986
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0398.063.682

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kĩ sư

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2011

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

6. Đ/c Tô Thị Hồng Gấm

1. Họ và tên: Tô Thị Hồng Gấm

2. Ngày sinh: 11/18/1977
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0389.292.877

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Kỹ sư

- Chuyên ngành: Chế biến lâm sản

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2005

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:  Nhân giống và trồng cây Lâm nghiệp

7. Đ/c Lê Thị Hạnh

1. Họ và tên: Lê Thị Hạnh

2. Ngày sinh: 01/101/1983

3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0359.98590

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Lâm học

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2006

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

8. Đ/c Bùi Thị Thanh

1. Họ và tên: Bùi Thị Thanh
2. Ngày sinh: 18/09/1989
3. Liên lạc:

- Điện thoại : 0968.993.189

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kĩ sư

Chuyên ngành: Lâm học

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2009

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

9. Đ/c Phạm Thị Hường

1. Họ và tên: Phạm Thị Hường
2. Ngày sinh: 13/02/1989
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0942928528

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2011

7. Chức danh: Giảng viên, Trưởng Bộ môn QLĐĐ

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

10. Đ/c Phùng Thị Hương

1. Họ và tên: Phùng Thị Hương
2. Ngày sinh: 09/02/1988
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 01682 173 138

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2012

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

11. Đ/c Lê Thị Hương

1. Họ và tên: Lê Thị Hương
2. Ngày sinh: 16/12/1988
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 01682157265

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2012

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

12. Đ/c Nguyễn Văn Long

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Long
2. Ngày sinh: 05/12/1990
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0949 586 836

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2013

7. Chức danh: Giảng viên, Kiểm soát ISO

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

13. Đ/c Trần Thị Duyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên: Trần Thị Duyên
2. Ngày sinh: 02/11/1990
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0906335848

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2013

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn:

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (8-3-2016 7-39-37 PM.png)8-3-2016 7-39-37 PM.png277 Kb
 


free pokerfree poker
Flag Counter