Cơ cấu tổ chức
TẬP THỂ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA NÔNG LÂM

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NÔNG LÂM


1. Họ và tên: Nguyễn Văn Đại

2. Ngày sinh: 05/01/1976   
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0977.427.847

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Lâm học

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:  Năm 1999

7. Chức danh: Giảng viên, Trưởng Khoa Nông Lâm

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

2. Nguyễn Văn Chuyên

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Chuyên

2. Ngày sinh: 23/07/1986

3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0916.595.505 hoặc 0989.595.505

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Lâm sinh

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:  Năm 2009

7. Chức danh: Phó trưởng Khoa Nông Lâm, Tổ trưởng tổ đào tạo nghề. Trưởng Bộ môn Lâm nghiệp

8. Chức vụ đoàn thể: Phó bí thư chi bộ Đào tạo - Thư viện - Nông Lâm

9. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

10. Trình độ LL chính trị: Trung Cấp

4. Nguyễn Lương Thiện

1. Họ và tên: Nguyễn Lương Thiện

2. Ngày sinh: 01/01/1988

3. Liên lạc:  

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Điện thoại: 0986.01.01.88

4. Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản lí bảo vệ tài nguyên rừng & Môi trường

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Phân loại thực vật, Bảo tồn thực vật, Đa dạng thực vật

5. Hoàng Thị Nga

1. Họ và tên: Hoàng Thị Nga

2. Ngày sinh: 
3. Liên lạc: 0987 216 541

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Điện thoại: 0985.037.865

4. Học vị: Kĩ sư

Chuyên ngành: Lâm sinh

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

6. Chu Mạnh Tùng

1. Họ và tên: Chu Mạnh Tùng

2. Ngày sinh: 18/03/1986
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0398.063.682

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kĩ sư

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2011

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

7Đ/c Tô Thị Hồng Gấm

1. Họ và tên: Tô Thị Hồng Gấm

2. Ngày sinh: 11/18/1977
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0389.292.877

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Kỹ sư

- Chuyên ngành: Chế biến lâm sản

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2005

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:  Nhân giống và trồng cây Lâm nghiệp

8Đ/c Lê Thị Hạnh

1. Họ và tên: Lê Thị Hạnh

2. Ngày sinh: 01/101/1983

3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0359.98590

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Lâm học

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2006

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

9Đ/c Bùi Thị Thanh

1. Họ và tên: Bùi Thị Thanh
2. Ngày sinh: 18/09/1989
3. Liên lạc:

- Điện thoại : 0968.993.189

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kĩ sư

Chuyên ngành: Lâm học

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2009

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

10. Đ/c Phạm Thị Hường

1. Họ và tên: Phạm Thị Hường
2. Ngày sinh: 13/02/1989
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0942928528

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2011

7. Chức danh: Giảng viên, Trưởng Bộ môn QLĐĐ

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

11. Đ/c Phùng Thị Hương

1. Họ và tên: Phùng Thị Hương
2. Ngày sinh: 09/02/1988
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 01682 173 138

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2012

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

12Đ/c Lê Thị Hương

1. Họ và tên: Lê Thị Hương
2. Ngày sinh: 16/12/1988
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 01682157265

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2012

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

13Đ/c Nguyễn Văn Long

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Long
2. Ngày sinh: 05/12/1990
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0949 586 836

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2013

7. Chức danh: Giảng viên, Kiểm soát ISO

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính


14
Đ/c Trần Thị Duyên

 

1. Họ và tên: Trần Thị Duyên
2. Ngày sinh: 02/11/1990
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0906335848

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2013

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn:

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

 

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (8-3-2016 7-39-37 PM.png)8-3-2016 7-39-37 PM.png277 Kb
 


free pokerfree poker
Flag Counter