Cơ cấu tổ chức
TẬP THỂ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA NÔNG LÂM

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NÔNG LÂM

HỒ SƠ NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN

1. Hoàng Thị Hồng Nghiệp


1. Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Nghiệp

2. Ngày sinh: 24/01/1981
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0914.635.377

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Quản lí bảo vệ tài nguyên rừng

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:  Năm 2009

7. Chức danh: Giảng viên, Trưởng Khoa Nông Lâm

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

2. Đ/c Vũ Minh Toàn


1. Họ và tên: Vũ Minh Toàn
2. Ngày sinh: 12/01/1985
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0912 218 368

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2009

7. Chức danh: Phó trưởng khoa Nông lâm, Trưởng Bộ môn KHCT

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

3. Nguyễn Văn Chuyên


1. Họ và tên: Nguyễn Văn Chuyên

2. Ngày sinh: 23/07/1986

3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0916.595.505 hoặc 0989.595.505

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Lâm sinh

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:  Năm 2009

7. Chức danh: Phó trưởng Khoa Nông Lâm, Tổ trưởng tổ đào tạo nghề. Trưởng Bộ môn Lâm nghiệp

8. Chức vụ đoàn thể: Phó bí thư chi bộ Đào tạo - Thư viện - Nông Lâm

9. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

10. Trình độ LL chính trị: Trung Cấp

4. Nguyễn Lương Thiện

anh_dep

1. Họ và tên: Nguyễn Lương Thiện

2. Ngày sinh: 01/01/1988

3. Liên lạc: 

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Điện thoại: 0986.01.01.88

4. Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản lí bảo vệ tài nguyên rừng & Môi trường

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Phân loại thực vật, Bảo tồn thực vật, Đa dạng thực vật

5. Hoàng Thị Nga


1. Họ và tên: Hoàng Thị Nga

2. Ngày sinh:
3. Liên lạc: 0987 216 541

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Điện thoại: 0985.037.865

4. Học vị: Kĩ sư

Chuyên ngành: Lâm sinh

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

6. Chu Văn Tiệp

1. Họ và tên: Chu Văn Tiệp

2. Ngày sinh: 09/11/1988
3. Liên lạc:

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Điện thoại: 0904132139

4. Học vị: Kĩ sư

Chuyên ngành: Lâm học

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2011

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:


7. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Anh

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

2. Ngày sinh:

3. Liên lạc:

- Điện thoại: 01685.395.746

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sỹ

- Chuyên ngành: KN&PTNT

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2009

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Đề tài “Khuyến nông, sinh kế nông thôn, giới và phát triển, phát triển cộng đồng”

8. Đ/c Nguyễn Thị Thu Chung

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Chung

2. Ngày sinh: 22/02/1984

3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0988.250.950

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Chăn nuôi

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

9. Đ/c Thân Thị Hồng Nhung

1. Họ và tên: Thân Thị Hồng Nhung
2. Ngày sinh:
3. Liên lạc:

- Điện thoại 01646.317.789

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kĩ sư

Chuyên ngành: Khuyến Nông

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2009

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

10. Đ/c Nguyễn Thị Nga

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
2. Ngày sinh: 21/12/1983
3. Liên lạc:

- Điện thoại 01647329109

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Chăn nuôi

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

11Đ/c Trương Hồng Quang

1. Họ và tên: Trương Hồng Quang
2. Ngày sinh: 14/06/1982
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0976452474

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Khai thác thủy sản

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2013

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

12. Đ/c Bùi Thị Ánh


1. Họ và tên: Bùi Thị Ánh

2. Ngày sinh: 12/7/1981

3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0127 7699955

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Trồng trọt

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2009

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

13. Đ/c Vũ Thị Ánh

1. Họ và tên: Vũ Thị Ánh

2. Ngày sinh: 26/5/1982

3. Liên lạc:

- Điện thoại: 01664996995

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Trồng trọt

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2009

7. Chức danh: Giảng viên, Phó bí thư liên chi đoàn

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

14. Đ/c Phạm Thị Mơ

1. Họ và tên:Phạm Thị Mơ
2. Ngày sinh:
25/01/1982
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 01656 294 023

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kĩ sư

Chuyên ngành: Trồng trọt

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2008)

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

15. Đ/c Nguyễn Thị Thanh


1. Họ và tên:Nguyễn Thị Thanh
2. Ngày sinh:
16/04/1983
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 16/04/1983

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng

(Đang theo học Thạc sĩ trồng trọt)

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2008

7. Chức danh: Giảng viên, Phó chủ tịch công đoàn

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:


 

16. Đ/c Phạm Thị Hường

Phm_Th_Hng

1. Họ và tên: Phạm Thị Hường
2. Ngày sinh: 13/02/1989
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0942928528

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2011

7. Chức danh: Giảng viên, Trưởng Bộ môn QLĐĐ

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

17. Đ/c Phùng Thị Hương


1. Họ và tên: Phùng Thị Hương
2. Ngày sinh: 09/02/1988
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 01682 173 138

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2012

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

18. Đ/c Lê Thị Hương

L_Th_Hng

1. Họ và tên: Lê Thị Hương
2. Ngày sinh: 16/12/1988
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 01682157265

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2012

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

19Đ/c Nguyễn Văn Long

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Long
2. Ngày sinh: 05/12/1990
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0949 586 836

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2013

7. Chức danh: Giảng viên, Kiểm soát ISO

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

20Đ/c Trần Thị Duyên

10-25-2013_1-05-29_AM

1. Họ và tên: Trần Thị Duyên
2. Ngày sinh: 02/11/1990
3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0906335848

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Quản lí đất đai

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2013

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn:

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính

21. Đ/c Trần Thế Long

1. Họ và tên: Trần Thế Long

2. Ngày sinh: 30/8/1991

3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0975.857.559

- Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Nông học

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:  Tháng 8 năm 2013

7. Chức danh: Chuyên viên, Trợ lý khoa

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (8-3-2016 7-39-37 PM.png)8-3-2016 7-39-37 PM.png277 Kb
 


free pokerfree poker
Flag Counter