Nội quy - quy định
QUYẾT ĐỊNH 111 /QĐ-CĐSL ngày 20/03/2013

 

 

 
Quy định về quyền hạn trách nhiệm của Trưởng và Phó bộ môn

Được quyền đề xuất và chỉ đạo thực hiện việc cải tiến phương pháp giảng dạy các môn học/ học phần do Bộ môn quản lý và giảng dạy.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (QHTN PHO TRUONG BO MON.doc)QHTN PHO TRUONG BO MON.doc230 Kb
Download this file (QHTN TRUONG BO MON.doc)QHTN TRUONG BO MON.doc223 Kb
 
Quyền hạn và nhiệm vụ của trợ lí khoa

Thực hiện các công việc giáo vụ liên quan đến đào tạo/bồi dưỡng của Khoa/Bộ môn trực thuộc.• Thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý HSSV/Học viên của Khoa/Bộ môn trực thuộc.• Thực hiện các công việc văn phòng của Khoa/Bộ môn trực thuộc (lấy công văn, vào sổ công văn, triển khai công văn, sắp xếp văn bản, hồ sơ...)• Làm các báo cáo của Khoa/Bộ môn trực thuộc theo quy định của tài liệu ISO và của Trường.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (MTCV TRO LY K,BM.doc)MTCV TRO LY K,BM.doc206 Kb
 
Quyền hạn và trách nhiệm Trưởng và Phó Khoa
Quyền hạn và trách nhiệm của trưởng và phó Khoa Nông Lâm nhằm thực hiện tốt công tác quản lí và phân công nhiệm vụ cho cán bộ giảng viên trong khoa.
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (28.MTCL K.NL.doc)28.MTCL K.NL.doc195 Kb
Download this file (QHTN PHO TRUONG KHOA.doc)QHTN PHO TRUONG KHOA.doc225 Kb
Download this file (QHTN TRUONG KHOA.doc)QHTN TRUONG KHOA.doc232 Kb
 
QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CĐSL

Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên giảng dạy tại trường Cao đẳng Sơn La, bao gồm: nhiệm vụ của giảng viên; định mức thời gian làm việc; giờ chuẩn giảng dạy; quản lý, sử dụng và áp dụng thời gian làm việc.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Quy Dinh Tam Thoi Ve Che Do Lam Viec Cua CBGV Truong CDSL.doc)Quy Dinh Tam Thoi Ve Che Do Lam Viec Cua CBGV Truong CDSL.doc429 Kb
 


Trang 1 trong tổng số 2
free pokerfree poker
Flag Counter