Giới thiệu
Giới thiệu Khoa Nông Lâm

Khoa Nông lâm được thành lập theo quyết định số    /QĐ-CĐSL của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Nông lâm nghiệp, Quản lí đất đai, Khuyến nông, Chăn nuôi - thú y, Khoa học cây trồng, Lâm nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực Nông lâm nghiệp, đáp ứng được yêu cầu xã hội và yêu cầu thực tế của  trong Tỉnh

Địa chỉ: Văn phòng Khoa Nông lâm - Phòng 105, nhà B3, Trường Cao đẳng Sơn  La

Ngành đào tạo

- Hệ cao đẳng:

1. Lâm nghiệp

2. Quản lí đất đai

3. Khuyến nông

4. Khoa học cây trồng

5. Chăn nuôi  - thú y

- Hệ trung cấp:

1.Trung cấp Kiểm Lâm

2.Trung cấp Lâm sinh

3.Trung cấp trồng trọt

4.Trung cấp quản lí đất đai

Các tổ bộ môn và trung tâm trực thuộc Khoa

1. Bộ môn Lâm nghiệp

2. Bộ môn Quản lí đất đai

3. Bộ môn Nông nghiệp

4. Tổ đào tạo nghề lao động nông thôn

5. Trạm Nông lâm công nghệ cao

6. Trạm chăn nuôi

 


free pokerfree poker
Flag Counter