MÔ HÌNH PHỤC VỤ THỰC HÀNH THỰC TẬP NĂM HỌC 2014-2015

Để phục vụ cho chương trình đào tạo năm học 2014-2015 Khoa Nông lâm xây dựng mô hình phục vụ nghiên cứu khoa học cũng như phục vụ công tác thực hành thực tế của sinh viên trong khoa. Một số mô hình đã xây dựng được như mô hình trồng Nấm, trồng Cà chua sạch, trồng Dâu tây

Một số hình ảnh của mô hình

Mô hình trồng Nấm do Thầy cô bộ môn Khoa học cây trồng, Khuyến nông cùng các em sinh viên thực hiện

Mô hình Dâu tây tại trạm Nông lâm công nghệ cao


Mô hình Cà chua sạch tại trạm Nông lâm công nghệ cao

 

 

 
free pokerfree poker
Flag Counter