mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay36
mod_vvisit_counterHôm qua99
mod_vvisit_counterTuần này371
mod_vvisit_counterTuần trước751
mod_vvisit_counterTháng này566
mod_vvisit_counterTháng trước3210
mod_vvisit_counterTất cả366112

Nội quy - quy định
Chế độ làm việc của giảng viên

Quyết định ban hành quy định chế độ làm viêc của giảngviên năm học 2015-2016

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Che do lam viec.doc)Che do lam viec.doc239 Kb
 
QUY CHẾ Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

QUY CHẾ  Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

 
Nội quy, quy định

 

Chức danh: TRƯỞNG KHOA

 

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

1

Lập kế hoạch đào tạo hàng năm của Khoa trình Lãnh đạo trường xem xét, phê duyệt.

2

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

2

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chức danh trong Khoa.

1

3

Tổ chức cải tiến, xây dựng chương trình đào tạo do Khoa quản lý.

1

4

Quản lý toàn diện các hoạt động chuyên môn của các tổ bộ môn thuộc khoa

1

5

1. Giấy giới thiệu HSSV đi thực tập, lấy thông tin phục vụ học tập nghiên cứu.

2. Giấy xác nhận là HSSV do Khoa quản lý đang theo học tại trường.

3. Xác nhận cho HSSV nghỉ học (thời gian nghỉ dưới 03 ngày).

1

6

Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy – học tập trong Khoa.

1

7

Quản lý chỉ đạo việc triển khai vận hành hệ thống QMS ISO 9001:2015.

8

Quản lý trực tiếp các GV, CBVC, HSSV trong Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2

9

Được tổ chức các hoạt động đào tạo và NCKH theo đúng qui định của trường.

2

10

Được quyền đề nghị bổ nhiệm và bãi nhiệm các chức vụ trong khoa theo điều lệ trường Cao đẳng.

3

11

Đề xuất khen thưởng, kỷ luật CBVC, GV, HSSV trong Khoa.

3

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

1

Chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động chuyên môn của Khoa.

2

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

2

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Khoa theo đúng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

3

Chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình môn học/ học phần, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng/ Chủ tịch Hội đồng khoa học giao.

2

4

Chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc phân công giảng dạy, thực hiện quy chế hoạt động chuyên môn của giảng viên và HSSV.

1

5

Chỉ đạo việc phân công giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập cho các khối lớp do Khoa quản lý.

1

6

Chỉ đạo việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV, CBVC thuộc Khoa.

2

7

Chỉ đạo việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc NCKH của GV trong Khoa.

1

8

Chịu trách nhiệm chính về quản lý cơ sở vật chất (kể cả phòng thí nghiệm, phòng thực hành ….) do Trường ủy quyền quản lý.

2

9

Chỉ đạo CBVC trong Khoa thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:20015.

1

10

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Thạc Sỹ trở lên
03 năm kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín

- Có năng lực lãnh đạo

- Có năng lực chuyên môn

 

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

 

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Chữ kí

Họ và tên

LÙ THỊ VÂN ANH

NGUYỄN VĂN MINH

LƯU BÌNH KHIÊM

Chức danh

TRƯỞNG KHOA

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG

 

Chức danh: PHÓ TRƯỞNG KHOA 1

 

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

12

Tham mưu cho Trưởng Khoa lập kế hoạch hàng năm của khoa và của bộ môn TC – QT.

2

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG KHOA

13

Quản lý website của khoa.

1

14

Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy – học tập trong khoa

2

15

Trực tiếp lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyển sinh của khoa.

1

16

Tổ chức các hoạt động đào tạo và NCKH theo kế hoạch đã được phân công của Trưởng Khoa và theo đúng quy định của nhà trường.

2

17

Đề xuất khen thưởng, kỷ luật lên Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật cấp khoa.

2

18

Tổ chức lập kế hoạch và tổ chức thực hiện rèn kỹ năng nghề nghiệp cho GV hàng năm.

2

19

Thay mặt Trưởng khoa điều hành và quản lý các hoạt động chung của Khoa khi Trưởng Khoa ủy quyền.

2

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

11

Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của bộ môn TC – QT: Xem xét và cải tiến chương trình đào tạo; biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu; Cải tiến PPGD.

2

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG KHOA

12

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV Bộ môn QT - TCNH.

2

13

Chỉ đạo CBGV thực hiện và thực hiện việc soạn thảo nội dung thông tin, đưa các thông tin lên trang web: Xây dựng kế hoạch hoạt động, phát triển trang web; kiểm duyệt nội dung thông tin trước khi đưa lên trang web; chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của trang web của khoa.

2

14

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên trong khoa.

2

15

Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật đối với CBGV, HSSV của Khoa.

2

16

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Thạc Sỹ trở lên
03 năm kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Có uy tín

- Có năng lực lãnh đạo

- Có năng lực chuyên môn

 

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

 

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Chữ kí

Họ và tên

VÌ THỊ HÀ

LÙ THỊ VÂN ANH

LƯU BÌNH KHIÊM

Chức danh

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

 

Chức danh: PHÓ TRƯỞNG KHOA 2

 

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

1

Tham mưu cho Trưởng Khoa lập kế hoạch hàng năm của khoa và bộ môn Kế toán

2

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG KHOA

2

Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy – học tập trong khoa

1

3

Quản lý trực tiếp HSSV theo sự phân công của Trưởng khoa.

1

4

Lập kế hoạch và tổ chức rèn nghề, thực tập tốt nghiệp cho HSSV.

2

5

Tổ chức các hoạt động đào tạo và NCKH theo kế hoạch đã được phân công của Trưởng Khoa và theo đúng quy định của nhà trường.

2

6

Đề xuất khen thưởng, kỷ luật lên Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật cấp khoa.

2

7

Thay mặt Trưởng khoa điều hành và quản lý các hoạt động chung của Khoa khi Trưởng Khoa ủy quyền.

2

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

1

Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của bộ môn Kế toán: Xem xét và cải tiến chương trình đào tạo; biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu; Cải tiến PPGD; Công tác chủ nhiệm, CVHT.

2

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG KHOA

2

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV bộ môn kế toán

2

3

Tổ chức quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả về tài sản, vật tư thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo cuả khoa

2

4

Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật đối với HSSV của Khoa.

2

5

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Thạc Sỹ trở lên
03 năm kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Có uy tín

- Có năng lực lãnh đạo

- Có năng lực chuyên môn

 

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

 

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Chữ kí

Họ và tên

LÊ THỊ VÂN ANH

LÙ THỊ VÂN ANH

LƯU BÌNH KHIÊM

Chức danh

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

 

Chức danh: TRƯỞNG BỘ MÔN KẾ TOÁN

 

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

8

Được quyền đề xuất cải tiến, xây dựng hoặc bảo lưu nội dung chương trình, nội dung giảng dạy các môn học/ học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn Kế toán.

2

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

9

Được quyền đề xuất và chỉ đạo thực hiện việc cải tiến phương pháp giảng dạy các môn học/ học phần do Bộ môn Kế toán quản lý và giảng dạy.

1

10

Được quyền triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ đã được Hiệu trưởng phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Bộ môn Kế toán.

1

11

Đề xuất những thay đổi nhân sự và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy và NCKH của giảng viên.

2

12

Ký xác nhận nội dung chuyên môn các Đề cương chi tiết môn học/ học phần của GV trong Bộ môn Kế toánhoặc của GV thỉnh giảng các học phần do Bộ môn Kế toánquản lý theo TTQT (TT/7.5.1B/P.ĐT) trước khi trình Trưởng Khoa phê duyệt.

2

13

Được quyền đề xuất phân công giảng dạy và phân công coi chấm thi.

1

14

Ký xác nhận nội dung chuyên môn các đề thi môn học/ học phần/ đề thi cuối khóa học của GV trong Bộ môn Kế toán hoặc của GV thỉnh giảng đối với các học phần do Bộ môn Kế toán quản lý theo TTQT (TT/7.5.1A/P.KTCL) trước khi đưa vào thi kết thúc môn học/ học phần/ cuối khóa.

1

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

6

Tổ chức nghiên cứu nội dung chương trình để đề xuất cải tiến, xây dựng hoặc bảo lưu nội dung chương trình, nội dung giảng dạy các môn học/ học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn Kế toán phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

1

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

7

Tổ chức thực hiện việc cải tiến phương pháp giảng dạy các môn học/ học phần do Bộ môn Kế toán quản lý và giảng dạy.

1

8

Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ đã được Hiệu trưởng phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Bộ môn Kế toán.

2

9

Quản lý nhân sự Bộ môn Kế toán theo đúng những qui định của Luật lao động Việt nam, qui chế tổ chức và hoạt động của Trường và theo sự phân công của Trưởng Khoa.

2

10

Chịu trách nhiêm về nội dung chuyên môn các Đề cương chi tiết môn học/ học phần của GV trong Bộ môn Kế toánhoặc của GV thỉnh giảng các học phần do Bộ môn Kế toán quản lý theo TTQT (TT/7.5.1B/P.ĐT) trước khi trình Trưởng Khoa phê duyệt.

1

11

Tổ chức phân công giảng dạy và phân công coi chấm thi.

1

12

Chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn các đề thi môn học/ học phần/ đề thi cuối khóa học của GV trong Bộ môn Kế toánhoặc của GV thỉnh giảng đối với các học phần do Bộ môn Kế toán quản lý theo TTQT (TT/7.5.1A/P.KTCL) trước khi đưa vào thi kết thúc môn học/ học phần/ cuối khóa.

1

13

Chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại chuyên môn của giảng viên. Xếp loại thi đua của giảng viên trong Bộ môn.

2

14

Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học/ học phần, tài liệu giảng dạy do Trưởng Khoa giao.

2

15

Chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất của Bộ môn Kế toándo Phó Trưởng Khoa giao quản lý sử dụng.

1

16

Chỉ đạo việc thực hiện quy chế hoạt động chuyên môn.

1

17

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Thạc Sỹ trở lên
03 năm kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín

- Có năng lực lãnh đạo

- Có năng lực chuyên môn

 

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

 

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Chữ kí

Họ và tên

LÊ THỊ VÂN ANH

LÙ THỊ VÂN ANH

LƯU BÌNH KHIÊM

Chức danh

TRƯỞNG BỘ MÔN

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

 

Chức danh: TRƯỞNG BỘ MÔN QUẢN TRỊ – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

15

Được quyền đề xuất cải tiến, xây dựng hoặc bảo lưu nội dung chương trình, nội dung giảng dạy các môn học/ học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn QT - TCNH

2

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

16

Được quyền đề xuất và chỉ đạo thực hiện việc cải tiến phương pháp giảng dạy các môn học/ học phần do bộ môn QT - TCNH quản lý và giảng dạy.

1

17

Được quyền triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ đã được Hiệu trưởng phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của bộ môn QT - TCNH.

1

18

Đề xuất những thay đổi nhân sự và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy và NCKH của giảng viên.

2

19

Được quyền đề xuất phân công giảng dạy và phân công coi chấm thi.

1

20

Ký xác nhận nội dung chuyên môn các đề thi môn học/ học phần/ đề thi cuối khóa học của GV trong bộ môn QT - TCNH hoặc của GV thỉnh giảng đối với các học phần do bộ môn QT - TCNH quản lý trước khi đưa vào thi kết thúc môn học/ học phần/ cuối khóa.

1

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

18

Tổ chức nghiên cứu nội dung chương trình để đề xuất cải tiến, xây dựng hoặc bảo lưu nội dung chương trình, nội dung giảng dạy các môn học/ học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn QT - TCNH phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

1

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

19

Tổ chức thực hiện việc cải tiến phương pháp giảng dạy các môn học/ học phần do bộ môn QT - TCNH quản lý và giảng dạy.

1

20

Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ đã được Hiệu trưởng phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của bộ môn QT - TCNH.

2

21

Quản lý nhân sự bộ môn QT - TCNH theo đúng những qui định của Luật lao động Việt nam, qui chế tổ chức và hoạt động của trường và theo sự phân công của Trưởng Khoa.

2

22

Chịu trách nhiêm về nội dung chuyên môn các Đề cương chi tiết môn học/ học phần của GV trong bộ môn QT - TCNH hoặc của GV thỉnh giảng các học phần do bộ môn QT - TCNH quản lý trước khi trình Trưởng Khoa phê duyệt.

1

23

Tổ chức phân công giảng dạy và phân công coi chấm thi.

1

24

Chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn các đề thi môn học/ học phần/ đề thi cuối khóa học của GV trong bộ môn QT - TCNH hoặc của GV thỉnh giảng đối với các học phần do bộ môn QT - TCNH quản lý trước khi đưa vào thi kết thúc môn học/ học phần/ cuối khóa.

1

25

Chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại chuyên môn của giảng viên. Xếp loại thi đua của giảng viên trong Bộ môn.

2

26

Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học/ học phần, tài liệu giảng dạy do Trưởng Khoa giao.

2

27

Chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất của bộ môn QT - TCNH do Phó Trưởng Khoa giao quản lý sử dụng.

1

28

Chỉ đạo việc thực hiện quy chế hoạt động chuyên môn.

1

29

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Thạc Sỹ trở lên
03 năm kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín

- Có năng lực lãnh đạo

- Có năng lực chuyên môn

 

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

 

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Chữ kí

Họ và tên

MAI THỊ TRANG

LÙ THỊ VÂN ANH

LƯU BÌNH KHIÊM

Chức danh

TRƯỞNG BỘ MÔN

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

 

Chức danh: GIẢNG VIÊN

 

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

21

Được bố trí giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo.

2

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

TRƯỞNG/PHÓ BỘ MÔN

22

Lựa chọn phương pháp và phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lực cá nhân người học, lấy người học làm trung tâm và cải tiến chất lượng giáo dục – đào tạo.

1

23

Được tham gia NCKH, được đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được thi nâng bậc, chuyển ngạch theo qui định Pháp lệnh cán bộ - công chức.

2

24

Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần theo các chế độ chính sách, qui định của Nhà giáo.

2

25

Được ký hợp đồng giảng dạy và NCKH tại các cơ sở giáo dục, NCKH ngoài trường theo qui định của Bộ luật lao động và Quy chế thỉnh giảng của Bộ GD & ĐT.

2

26

Tham gia thực hiện qui chế dân chủ trong trường.

2

27

Được nhà nước xét tặng các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, huy chương vì “sự nghiệp giáo dục” và các danh hiệu khác

2

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

30

Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước thực hiện quy chế của Bộ GD & ĐT, điều lệ trường Cao đẳng và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

2

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

TRƯỞNG/PHÓ BỘ MÔN

31

Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo, tôn trọng nhân cách của người học, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người học, hướng dẫn người học trong học tập, NCKH, rèn luyện đạo đức tác phong và lối sống.

2

32

Thực hiện đúng quy chế hoạt động chuyên môn và tham gia các hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ khác.

2

33

Tham gia thực hiện việc cải tiến, xây dựng hoặc bảo lưu nội dung chương trình, nội dung giảng dạy các môn học/ học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Viết giáo trình và tài liệu phục vụ giảng dạy theo sự phân công của Bộ môn, Khoa và trường.

2

34

Chịu sự giám sát của các cấp quản lý về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH.

2

35

Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, chuyển giao công nghệ theo sự phân công của Trường, Khoa, Bộ môn.

2

36

Thực hiện và tham gia cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

2

37

Không ngừng tự bồi dưỡng nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục.

2

38

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Đại học trở lên
Đã đạt yêu cầu 02 tháng thử việc
Có kinh nghiệm trong giảng dạy

Tốt

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu tốt nghiệp ngoài ngành sư phạm)

- Giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo

- Vi tính văn phòng

- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

- Lý lịch bản thân rõ ràng

 

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

 

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Chữ kí

Họ và tên

NG. THỊ THU HƯƠNG

LÙ THỊ VÂN ANH

LƯU BÌNH KHIÊM

Chức danh

GIẢNG VIÊN

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

 

Chức danh: GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

 

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

28

Tổ chức đại hội lớp hàng năm và đề xuất danh sách ban cán sự lớp.

1

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

TRƯỞNG/ PHÓ BỘ MÔN

29

Triệu tập, họp toàn lớp để phổ biến và bàn cách thực hiện kế hoạch của Trường, của Khoa từng học kỳ.

1

30

Trao đổi với các giảng viên bộ môn về tình hình của lớp.

1

31

Đề nghị khen thưởng, kỉ luật HSSV.

1

32

Tham gia các cuộc họp giáo viên chủ nhiệm, chào cờ khoa, các buổi đối thoại với HSSV cấp khoa, cấp trường.

2

33

Thông qua Khoa, thông báo tình hình học tập, rèn luyện của HSSV cho phụ huynh HSSV.

1

34

Được quyền cho học sinh nghỉ 01 ngày học (sau đó báo cáo lại với Trưởng Khoa).

2

35

Được quyền kí xác nhận danh sách học bổng, trợ cấp; Các báo theo TTQT ISO 9001:2015.

1

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

39

Quản lý và tìm hiểu tình hình, tâm tư của mỗi HSSV để giúp đỡ, nhất là những HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

1

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

TRƯỞNG/ PHÓ BỘ M ÔN

40

Thông báo đến lớp hoặc đại diện lớp các thông tin liên quan đến HSSV, đến quy chế, quy định của Nhà trường. Đảm bảo thông tin đến với HSSV kịp thời.

1

41

Hướng dẫn HSSV thực hiện chế độ nộp báo cáo của lớp và các công việc cá nhân theo TTQT ISO 9001:2015.

1

42

Hướng dẫn sinh viên đăng kí học lại, thi lại.

1

43

Tạo điều kiện cho HSSV phát triển tài năng, giúp đỡ HSSV yếu kém.

2

44

Hướng dẫn cán bộ lớp tổ chức thực hiện các hoạt động của lớp.

1

45

Theo dõi tình hình giảng dạy của giảng viên, tình hình học tập, rèn luyện của HSSV.

2

46

Tổ chức bình xét, phân loại rèn luyện của HSSV hàng tháng/kỳ/năm.

1

47

Báo cáo chất lượng sau mỗi học kì về Khoa.

1

48

Đối thoại với sinh viên theo kế hoạch của Khoa và kế hoạch của nhà trường.

1

49

Chịu trách nhiệm kí xác nhận vào các báo cáo theo TTQT ISO 9001:2015.

1

50

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Đại học trở lên
Đã đạt yêu cầu 02 tháng thử việc
Có kinh nghiệm trong giảng dạy

Tốt

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu tốt nghiệp ngoài ngành sư phạm)

- Giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo

- Vi tính văn phòng

- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

- Lý lịch bản thân rõ ràng

 

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

 

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Chữ kí

Họ và tên

BÙI THỊ THU

LÙ THỊ VÂN ANH

LƯU BÌNH KHIÊM

Chức danh

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

 

Chức danh: CỐ VẤN HỌC TẬP (CVHT)

 

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

36

Được tham gia xét, đề nghị khen thưởng, kỷ luật HSSV, xét công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên do lớp mình phụ trách.

1

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

TRƯỞNG/ PHÓ BỘ MÔN

37

Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CVHT.

1

38

Đề nghị các phòng chức năng cung cấp các số liệu, thông tin cá nhân của HSSV, các tài liệu cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý HSSV.

2

39

Chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, tư vấn, hướng dẫn sinh viên nhằm tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện của mình.

1

40

Được hưởng các quyền lợi của cố vấn học tập theo quy định.

2

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

51

Tổ chức thảo luận, triển khai các quy định, quy chế về học chế tín chỉ.

1

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

TRƯỞNG/ PHÓ BỘ MÔN

52

Tư vấn cho sinh viên phương pháp học, phương pháp tự học và kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tài liệu học tập, xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân cho từng học kỳ.

1

53

Thảo luận và hướng dẫn cho sinh viên chương trình đào tạo toàn khóa và cách lựa chọn đăng kí các học phần.

1

54

Thảo luận và trợ giúp sinh viên trong việc lựa chọn nơi thực tập, lựa chọn đề tài khóa luận, tiểu luận, đề tài NCKH.

1

55

Phối hợp với các đơn vị có liên quan để quản lý toàn diện HSSV.

2

56

Tư vấn và định hướng cho HSSV trong việc tham gia các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa.

1

57

Xây dựng bản kế hoạch hoạt động của CVHT theo năm học.

2

58

Xây dựng và công khai lịch tiếp sinh viên, thời gian địa điểm tiếp sinh viên định kỳ; cung cấp cho sinh viên địa chỉ, số điện thoại, Email để tiện liên lạc khi cần thiết.

1

59

Tham gia đối thoại với HSSV theo kế hoạch của khoa và trường.

1

60

Bàn giao đầy đủ, kịp thời tất cả các tài liệu khi chuyển giao nhiệm vụ CVHT cho người khác theo sự phân công của nhà trường.

2

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Đại học trở lên
Có ít nhất 03 kinh nghiệm trong giảng dạy hoặc tham gia hoạt động quản lý đào tạo tại trường

 

 

Tốt

- Đã hoàn thành khóa tập huấn về các quy chế, quy định liên quan đến đào tạo theo hệ thống tín chỉ, về công tác sinh viên, chế độ chính sách đối với sinh viên.

- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

- Nhiệt tình, cẩn thận trong công việc.

 

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

 

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Chữ kí

Họ và tên

DƯƠNG THỊ HẠNH

LÙ THỊ VÂN ANH

LƯU BÌNH KHIÊM

Chức danh

CỐ VẤN HỌC TẬP

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

 

Chức danh: NGƯỜI HỌC

 

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

41

Được Nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về học tập chuyên ngành/ ngành mà HSSV đang theo học

1

CÁC CẤP QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG

42

Được đảm bảo quyền thực hiện các chế độ học tập theo quy định của Bộ LĐTBXH

2

43

Tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội theo quy định của Pháp luật

2

44

Sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ học tập, văn hóa, thể dục thể thao của Trường

2

45

Kiến nghị với Nhà trường các giải pháp nhằm góp phần xây dựng Trường, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người học

1

46

Được hưởng các chính sách xã hội theo qui định của Nhà nước

2

47

Được quyền yêu cầu giải quyết, đúng hạn các yêu cầu một cửa của HSSV.

1

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

61

Chấp hành các quy định trong Điều lệ trường cao đẳng của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTBXH và các quy chế khác của Trường

2

CÁC CẤP QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG

62

Hoàn thành trong thời hạn quy định việc học tập, NCKH, rèn luyện bản thân theo kế hoạch của Trường

1

63

Tôn trọng giảng viên, CBVC, tuân thủ Pháp luật, thân thiện, lịch sự với cộng đồng

1

64

Đóng học phí theo qui định của Nhà nước.

1

65

Tham gia các sinh hoạt đoàn thể, lao động công ích và xã hội.

2

66

Bảo vệ tài sản của Trường và các phương tiện công cộng.

1

67

Tham gia vào công tác vận hành ISO 9001:2015 của nhà trường.

2

 

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

 

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Chữ kí

Họ và tên

TRẦN THỊ QUYÊN

LÙ THỊ VÂN ANH

LƯU BÌNH KHIÊM

Chức danh

TRỢ LÝ KHOA

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

 

Chức danh: Trợ lý Khoa

1. Mô tả công việc

· Thực hiện các công việc giáo vụ liên quan đến đào tạo/bồi dưỡng của Khoa.

· Thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý HSSV/Học viên của Khoa.

· Thực hiện các công việc văn phòng của Khoa (lấy công văn, vào sổ công văn, triển khai công văn, sắp xếp văn bản, hồ sơ...)

· Làm các báo cáo của Khoa theo quy định của tài liệu ISO và của Trường.

2. Các trách nhiệm được giao

· Nhắc nhở và theo dõi giảng viên việc thiết lập hồ sơ giảng viên theo quy định trước khi giảng 07 ngày.

· Theo dõi việc thực hiện thời khóa biểu/lịch phân công giảng dạy của HSSV/Học viên và GV.

· Thông báo và theo dõi lịch kiểm tra, lịch thi (coi thi, chấm thi,...).

· Nhắc nhở các lớp (lớp trưởng/ trưởng nhóm, lớp tín chỉ) gửi báo cáo tuần về chất lượng dạy – học trên lớp đúng hạn.

· Thăm dò ý kiến HSSV/Học viên về môn học/học phần ở buổi giảng cuối cùng của môn học/học phần.

· Lập báo cáo tháng về chất lượng dạy – học trên lớp của các lớp trong Khoa.

· Thực hiện việc giải quyết MỘT CỬA ĐÚNG HẠN các yêu cầu của HSSV/Học viên.

· Lập báo cáo giải quyết đúng hạn gửi phòng CT-HSSV và phòng THHC.

· Lập sổ theo dõi công văn đến và công văn gửi đi (kể cả yêu cầu của HSSV/Học viên).

· Sắp xếp tài liệu, hồ sơ quản lý ngăn nắp, dễ thấy, dễ tìm.

· Tiếp đón HSSV/Học viên và khách hàng một cách thân thiện, vui vẻ.

· Dự thảo lịch công tác tuần trình lãnh đạo Khoa vào thứ 5 hàng tuần.

· Hằng ngày báo cáo Lãnh đạo Khoa các công việc và những trục trặc xảy ra.

· Giữ gìn và bảo quản tốt thiết bị văn phòng Khoa.

· Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

3. Các quyền hạn được giao

· Được quyền chủ động sắp xếp công việc được giao theo lịch làm việc thuận tiện để hoàn thành tốt mọi công việc.

· Được quyền yêu cầu Lãnh đạo và GV trong Khoa tuân thủ những qui định đã được Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành trong tài liệu quản lý ISO.

· Được quyền đề đạt những yêu cầu hỗ trợ để việc công – tư hài hòa và kết quả tốt.

4. Các thông tin cần thiết cho việc thực hiện các công việc

· Quy định 43 của Bộ GD & ĐT về đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

· Quy định của Bộ GD-ĐT về công tác Bồi dưỡng CBCC ngành GD&ĐT.

· Các qui định của Hiệu trưởng liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nhất là qui định 843/QĐ- Tài liệu QMS ISO 9001:2015 của Khoa.

5. Các thiết bị, phương tiện hỗ trợ thực hiện công việc

· Máy tính, máy in, mạng internet.

· Điện thoại.

· Tủ đựng tài liệu hồ sơ.

· Các dụng cụ văn phòng.

6. Các mối quan hệ trong việc thực hiện công việc

· CBVC, HSSV trong toàn trường.

7. Những sản phẩm do nhân viên tạo ra

· Tất cả các văn bản, công văn đi, hồ sơ, báo cáo của Khoa.

8. Yêu cầu chất lượng sản phẩm

· Báo cáo đầy đủ, đúng hạn.

· Lưu trữ hồ sơ ngăn nắp, gọn gàng, khoa học...

· Phòng làm việc sạch sẽ, đồ đạc có trật tự...

· Chính xác, an toàn, bảo mật.

9. Sản phẩm cung cấp cho những ai

· Báo cáo trực tiếp đến Lãnh đạo Khoa thuộc mọi công việc của Khoa.

· HSSV, CBVC trong toàn trường.

 

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Có nghiệp vụ văn phòng

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình trong công việc

Chữ ký

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Họ và tên

TRẦN THỊ QUYÊN

LÊ THỊ VÂN ANH

LÙ THỊ VÂN ANH

Chức danh

TRỢ LÝ KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG KHOA

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Quyền hạn trách nhiệm.doc)Quyền hạn trách nhiệm354 Kb
 
Hướng dẫn sử dụng quy định 661 cho đào tạo tín chỉ

Hướng dẫn sử dụng quy định 661 cho đào tạo tín chỉ

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Huong_dansu_dung_QD_661cho_DT_Tin_chi.doc)Huong_dansu_dung_QD_661cho_DT_Tin_chi.doc38 Kb
 
Quy chế 43 (ĐH, CĐ - Tín chỉ)

 

QUY CHẾ

 

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (QD43-2007-BGD.doc)QD43-2007-BGD.doc127 Kb
 


Trang 1 trong tổng số 2
free pokerfree poker
Flag Counter