Đại hội chi bộ 05 khóa 2017 - 2020
Công đoàn tham gia giải bóng chuyền
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

Quy định 681 trường CĐSL

Để thuận tiện cho các đơn vi, cá nhân nghiên cứu, triển khai, áp dụng. Phòng KT&ĐBCL gửi lên Website của phòng Quy định 681 ban hành theo Quyết định số 681/QĐ-CĐSL ngày 30/10/2017. Các đơn vị, cá nhân có thể tải tại đây.

Quy chế thi 488 Trường CĐSL

Phòng KT&ĐBCL gửi Quy chế thi 488 (áp dụng cho các khối từ K54, k55...) ban hành ngày kèm theo Quyết định 488/QĐ-CĐSL ngày 28/8/2017 trên trang web của phòng. Các cá nhân, đơn vị, học sinh, sinh viên có thể tải về tại đây.

Attachments:
Download this file (quy-che-thi-2017.doc)Quy chế thi 488[ ]181 kB

Quy định 266 trường CĐSL

Để thuận tiện cho HSSV tìm hiểu quy chế Quản lý, tổ chức kiểm tra, thi học phần và thi tốt nghiệp (áp dụng cho khối K53). Phòng KT&ĐBCL đưa lên trang web của phòng. Các HSSV có thể lên tải về để đọc tại đây.

Attachments:
Download this file (QĐ 226 TRUONG CĐ SON LA.doc)QĐ 266[ ]162 kB