Quyết định thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện về quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng

Quyết định thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện về quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng. các đơn vị có thể tải về để nghiên cứu, thực hiện

Attachments:
Download this file (qd70.pdf)Quyết định[ ]612 kB