Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội chi bộ 05 nhiệm kỳ 2020-2023
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sư phạm nhà giáo đợt 2 năm học 2019-2020

Phòng KT&ĐBCL gửi Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sư phạm nhà giáo đợt 2 năm học 2019-2020. các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi.

Thông báo