Đại hội chi bộ 05 khóa 2017 - 2020
Công đoàn tham gia giải bóng chuyền
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

Quyết định thành lập ban coi, chấm thi cuối khóa tiếng dân tộc thái

Quyết định V/v Thành lập Ban coi, chấm thi cuối khóa lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho cán bộ Công An tỉnh Sơn La học tại Trung tâm huấn luyện... Các đơn vị có thể tải về để theo dõi thực hiện.