Đại hội chi bộ 05 khóa 2017 - 2020
Công đoàn tham gia giải bóng chuyền
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi cuối khóa lớp bồi dưỡng TDT Thái cho CBVC tại trường TH&THCS Mường Chanh, Mai Sơn năm 2019

Phòng KT&ĐBCL gửi QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi cuối khóa lớp bồi dưỡng TDT Thái cho CBVC tại trường TH&THCS Mường Chanh, Mai Sơn năm 2019. Các đơn vị có thể tải về theo dõi và thực hiện.

Attachments:
Download this file (Quyết định thành lập hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.doc)Quyết đinh[ ]45 kB