Đại hội chi bộ 05 khóa 2017 - 2020
Công đoàn tham gia giải bóng chuyền
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

Kế hoạch tổ chức thi cuối khóa lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 3

Phòng KT&ĐBCL gửi kế hoạch tổ chức thi cuối khóa và Quyết định xét dự thi lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 3. Các đơn vị cá nhân có thể tải về tại đây:

Attachments:
Download this file (kh253.pdf)Kế hoạch[ ]383 kB
Download this file (qd754.pdf)Quyết định[ ]378 kB

Quyết định thành lập hội đồng thi cuối khóa lớp bồi dưỡng dân tộc thái khóa 2

Phòng KT&ĐBCL gửi Quyết định thành lập hội đồng thi cuối khóa lớp bồi dưỡng dân tộc thái khóa 2. Các đơn vị, các nhân có thể tải về để theo dõi, thực hiện tại đây.

Attachments:
Download this file (Hoi dong thi cuoi khoa lop boi duong tieng dan toc thai khoa 2.pdf)Quyết định[ ]361 kB

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các môn học xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi năm học 2019-2020

Phòng KT&ĐBCL gửi Quyết định về việc phê duyệt danh sách các môn học xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi năm học 2019-2020. Các đơn vị khoa có thể tải về tại link sau:

Quyết định thành lập Hội đồng thi cuối khoá lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho cán bộ viên chức tại Cơ sở điều trị nghiện ma tuý tỉnh Sơn La năm 2019

Phòng KT&ĐBCL gửi Quyết định thành lập Hội đồng thi cuối khoá lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho cán bộ viên chức tại Cơ sở điều trị nghiện ma tuý tỉnh Sơn La năm 2019. Các đơn vị có thể tải về để theo dõi và thực hiện tại đây.

Attachments:
Download this file (qd thành lập hội đồng thi cuối khóa lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc638.pdf)Quyết định thi[ ]560 kB

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi cuối khóa lớp bồi dưỡng TDT Thái cho CBVC tại trường TH&THCS Mường Chanh, Mai Sơn năm 2019

Phòng KT&ĐBCL gửi QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi cuối khóa lớp bồi dưỡng TDT Thái cho CBVC tại trường TH&THCS Mường Chanh, Mai Sơn năm 2019. Các đơn vị có thể tải về theo dõi và thực hiện.

Attachments:
Download this file (Quyết định thành lập hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.doc)Quyết đinh[ ]45 kB