Đại hội chi bộ 05 khóa 2017 - 2020
Công đoàn tham gia giải bóng chuyền
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi cuối khóa lớp bồi dưỡng TDT Thái cho CBVC tại trường TH&THCS Mường Chanh, Mai Sơn năm 2019

Phòng KT&ĐBCL gửi QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi cuối khóa lớp bồi dưỡng TDT Thái cho CBVC tại trường TH&THCS Mường Chanh, Mai Sơn năm 2019. Các đơn vị có thể tải về theo dõi và thực hiện.

Attachments:
Download this file (Quyết định thành lập hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.doc)Quyết đinh[ ]45 kB

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban coi, chấm thi cuối khóa lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho CBCC – VC tại trường CĐSL năm 2019

Phòng KT&ĐBCL gửi  QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban coi, chấm thi cuối khóa lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho CBCC – VC tại trường CĐSL năm 2019. Các đơn vị có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (Quyết định ban chấm thi TN.doc)Quyết định [ ]66 kB

Quyết định, thành lập ban coi thi, chấm thi lần 1, học kỳ phụ cho khối CĐK53

Cấm KT & ĐBCL Cốt Lựa chọn, thành lập ban coi thi, chấm thi Kiểu 1, học tập phụ cho cho CĐK53. một phần của chúng tôi