Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội chi bộ 05 nhiệm kỳ 2020-2023
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

Kế hoạch nghiệm thu ngân hàng đề thi các môn học năm học 2019-2020

Ngày 05/5/2020 Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu với Nhà trường để ban hàng Kế hoạch số 58/KH-CĐSL về nghiệm thu ngân hàng đề thi các môn học năm học 2019-2020. Các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường có thể tải về để theo dõi thực hiện theo đúng tiến độ.

Attachments:
Download this file (kh58.pdf)Kế hoạch[ ]1079 kB

Quyết định công nhận kết quả xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi các môn hoc, học phần năm học 2019-2020

Phòng KT&ĐBCL gửi Quyết định công nhận kết quả xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi các môn hoc, học phần năm học 2019-2020. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi.

Quyết định