Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội chi bộ 05 nhiệm kỳ 2020-2023
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

Cơ cấu tổ chức Phòng KT&ĐBCL

 

1. Họ và tên:  Đỗ Tiến Dũng

2. Ngày sinh: 01/12/1965

3. Liên Lạc: - Điện thoại: 0912.475.288

                     - Email: tiendung.cdsl@gmail .com

4. Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành toán giải tích

5. Học hàm: Không

6. Chức danh: Trưởng phòng - KT&ĐBCL

7. Năm tham gia công tác: 1987                                             

 

1. Họ và tên: Vì Văn Toàn

2. Ngày sinh: 11/07/1975

3. Liên Lạc: - Điện thoại: 0974.235.748

                     - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành lâm nghiệp

5. Học hàm: Không

6. Chức danh: Phó trưởng phòng - KT&ĐBCL

7. Năm tham gia công tác: 2002

 

1. họ và tên:  Lưu Thị Thơm

2. Ngày sinh: 20/02/1984

3. Liên Lạc: - Điện thoại: 0984.661.288

                    - Email:  luuthom202@gmail.com

4. Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành quản lý giáo dục               

5. Học hàm: Không

6. Chức danh: Phó phòng - KT&ĐBCL

7. Năm tham gia công tác: 2010

 

1. Họ và Tên:  Trần Diệu An

2. Ngày sinh: 04/12/1976

3. Liên Lạc:  - Điện thoại: 0989.659.889

                      - Email:  dieuan0412@gmail.com

4. Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành quản lý giáo dục

5. Học hàm: Không

6. Danh Danh: Phó phòng - KT&ĐBCL

7. Năm tham gia công tác: 2001

 

1. Họ Và Tên:  Bùi Hương Giang

2. Ngày sinh: 07/01/1978

3. Liên Lạc:  - Điện thoại: 0912.050.299

                      - Email:  Hươnggiang7178@gmail.com

4. Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành lịch sử

5. Học hàm: Không

6. Chức danh: Viên chức - Phòng KT&ĐBCL

7. Năm tham gia công tác : 1999

 

 

1. Mạnh Và Tên:  Nguyễn Hữu Thọ

2. Ngày sinh: 31/10/1986

3. Liên Lạc: - Điện thoại: 0973.298.999

                     - Email:  huuthosl@gmail.com

4. Học vị: Thạc sỹ, Chuyên Nghành khoa học máy tính

5. Học hàm: Không

6. Chức danh: Viên chức - Phòng KT&ĐBCL

7. Năm tham gia công tác: 2009                             

 

 

 

1.Họ Và Tên:  Đinh Thị Lân

2.Ngày sinh: 16/5/1982

3. Liên lạc:      - Điện thoại: 0382.706.766

                        - Email:  Landt.cdsl@gmail.com

4.Học vị: Thạc sỹ, Chuyên nghành Khoa học máy tính

5.Học vị: Không

6. Chức danh: Viên chức - Phòng KT&ĐBCL

7.Năm tham gia công tác: 2005                    

 

1.Họ và tên: Vũ Việt Dũng

2.Ngày sinh: 25/4/1985

3. Liên lạc:   - Điện thoại: 0985.692.003

                      - Email:  vudung254@gmail .com

4.Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành hóa học

5.Học hàm: Không

6.Chức danh: Viên chức - Phòng KT&ĐBCL

7.Năm tham gia công tác: 2010 

 

 

 

1.Họ và tên: Hoàng Văn Quỳnh

2.Ngày sinh: 09/02/1985

3. Liên lạc:     - Điện Thoại: 0975.422.494

                       - Email:  hoangquynhsl@gmail.com

4.Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành khoa học máy tính

5.Học hàm: Không

6.Chức danh: Viên chức - Phòng KT&ĐBCL

7.Năm tham gia công tác: 2009

 

1. Họ và tên: Bùi Hoàng Dũng

2. Ngày sinh: 01/10/1990

3. Liên Lạc: - Điện Thoại: 097.1967.869

                     - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành nông nghiệp phát triển nông thôn

5. Học hàm: Không

6. Chức danh: Viên chức - Phòng KT&ĐBCL

7. Năm tham gia công tác: 2015

 

 

 

 

1. Họ và tên: Vũ Lê Vân

2. Ngày sinh: 20/8/1988

3. Liên Lạc: - Điện thoại: 0988.669.407

                     - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Học vị: Cử nhân, chuyên ngành kế toán

5. Học Hàm: Không

6. Chức vụ: Viên chức - Phòng KT&ĐBCL

7. Năm tham gia công tác: 2010