Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội chi bộ 05 nhiệm kỳ 2020-2023
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

Báo cáo quả kết quả thăm dò ý kiến của hssv về môn học/học phần học kỳ i năm học 2018 – 2019

Phòng KT&ĐBCL gửi báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của HSSV về môn học/học phần học kỳ 1 năm 2018 - 2019. Các đơn vị, cá nhân có thể tải trực tiếp tại đây

Attachments:
Download this file (bc-kq-mhl-hk-i-nam-18-19.doc)Báo cáo[ ]482 kB