Đại hội chi bộ 05 khóa 2017 - 2020
Công đoàn tham gia giải bóng chuyền
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

Báo cáo quả kết quả thăm dò ý kiến của hssv về môn học/học phần học kỳ i năm học 2018 – 2019

Phòng KT&ĐBCL gửi báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của HSSV về môn học/học phần học kỳ 1 năm 2018 - 2019. Các đơn vị, cá nhân có thể tải trực tiếp tại đây

Attachments:
Download this file (bc-kq-mhl-hk-i-nam-18-19.doc)Báo cáo[ ]482 kB

THÔNG BÁO Kết quả thăm dò mức hài lòng của người học về học phần/ môn học học kì I năm học 2018-2019

Phòng KT&ĐBCL gửi THÔNG BÁO Kết quả thăm dò mức hài lòng của người học về học phần/ môn học học kì I năm học 2018-2019. Các đơn vị, cá nhân có thể tải trực tiếp tại đây...

KH khắc phục các hạn chế trong báo cáo tự đánh giá CSGDNN và tự đánh giá CTĐT ngành CNTT năm 2018

Phòng KT&ĐBCL gửi KH khắc phục các hạn chế trong báo cáo tự đánh giá CSGDNN và tự đánh giá CTĐT ngành CNTT năm 2018 lên trên web của phòng các đơn vị, cá nhân có thể tải về tại đây