Đại hội chi bộ 05 khóa 2017 - 2020
Công đoàn tham gia giải bóng chuyền
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

Thông báo

Phòng KT&ĐBCL gửi kế hoạch tổ chức thi cuối khóa và Quyết định xét dự thi lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 3. Các đơn vị cá nhân có thể tải về tại đây:

Quy chế, quy định

Hỗ trợ trưc tuyến

Phòng KT&ĐBCL
Phòng 306 nhà H, trường CĐSL
Điện thoại: 0975422494
Email: hoangquynhsl@gmail.com

Tin tức - Hình ảnh - Sự kiện