Đại hội chi bộ 05 khóa 2017 - 2020
Công đoàn tham gia giải bóng chuyền
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

Thông báo

Phòng KT&ĐBCL gửi QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi cuối khóa lớp bồi dưỡng TDT Thái cho CBVC tại trường TH&THCS Mường Chanh, Mai Sơn năm 2019. Các đơn vị có thể tải về theo...
More inTổ chức thi  

Quy chế, quy định

Hỗ trợ trưc tuyến

Phòng KT&ĐBCL
Phòng 306 nhà H, trường CĐSL
Điện thoại: 0975422494
Email: hoangquynhsl@gmail.com

Tin tức - Hình ảnh - Sự kiện