LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30 TỪ NGÀY 18/07/2022 ĐẾN NGÀY 24/07/2022

Trường Cao Đẳng Sơn La

 

Thứ

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thứ 2
(18/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

14h00

PH1: Họp Hội đồng GVCN

   Tối

   

Thứ 3
(19/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

   

   Tối

   

Thứ 4
(20/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

   

   Tối

   

Thứ 5
(21/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

   

   Tối

   

Thứ 6
(22/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

   

   Tối

   

Thứ 7
(23/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

   

   Tối

   

Chủ nhật
(24/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

   

   Tối