Language Switcher

Lịch sử Trường

  • Lịch sử thành lập Trường

    Tháng 11 năm 1962 Trung ương và Đảng quyết định duy trì Khu tự trị...

CƠ CẤU TỔ CHỨC

MỤC TIÊU - SỨ MẠNG - TẦM NHÌN - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  • MỤC TIÊU - SỨ MẠNG - TẦM NHÌN - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

    Mục tiêu: Đào tạo nhân lực trực tiếp cho thị trường lao động, có...

Tin Tức Hoạt Động

Tổng kết khóa đào tạo Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm học 2022 - 2023 Tổng kết khóa đào tạo Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm học 2022 - 2023   Thực hiện theo Kế hoạch đào tạo tiếng Việt cho cán bộ các...
Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số năm 2023 Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số năm 2023 Triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục...
Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa đợt 02 cho học sinh, sinh viên K60, năm 2023 Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa đợt 02 cho học sinh, sinh viên K60, năm 2023 Thực hiện Kế hoạch số 254/KH-CĐSL của Trường Cao đẳng Sơn La...

 


Quyết Định - Thông Báo

Hoạt Động Đoàn Hội

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Liên hệ

Tổ 2, P. Chiềng Sinh, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La

  • Điện thoại: 022.3874.298 - Fax: 022.3874.191

Kết nối với chúng tôi

Truy cập vào diễn đàn của trường Cao đẳng Sơn La trên FaceBook