Language Switcher

Lịch sử Trường

  • Lịch sử thành lập Trường

    Tháng 11 năm 1962 Trung ương và Đảng quyết định duy trì Khu tự trị...

CƠ CẤU TỔ CHỨC

  • Cơ cấu tổ chức

    Trường Cao đẳng Sơn La là một cơ sở giáo dục của tỉnh nằm trong hệ...

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

  • TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

    TẦM NHÌN Trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, hiện đại, hội...

Tin Tức Hoạt Động

Khai trương nơi trải nghiệm, hướng nghiệp Khu lâm viên Trường Cao đẳng Sơn La Khai trương nơi trải nghiệm, hướng nghiệp Khu lâm viên Trường Cao đẳng Sơn La Để công bố hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp...
Ngoại khóa “Sự thú vị của Khoa học tự nhiên”. Ngoại khóa “Sự thú vị của Khoa học tự nhiên”. Với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh thể...
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2022 Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2022 Techfest Sơn La là hoạt động kết nối, thu hút nguồn lực để phát...

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

TIỂU BAN VẬN ĐỘNG VÀ HUY ĐỘNG XÃ HỘI

Quyết Định - Thông Báo

Hoạt Động Đoàn Hội

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Liên hệ

Tổ 2, P. Chiềng Sinh, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La

  • Điện thoại: 022.3874.298 - Fax: 022.3874.191

Kết nối với chúng tôi

Truy cập vào diễn đàn của trường Cao đẳng Sơn La trên FaceBook