Tuyển sinh

Đề án tự chủ trong tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La

TRÍCH ĐỀ ÁN

TỰ CHỦ TRONG TUYỂN SINH

Tại trường Cao đẳng Sơn La

I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

1. Mục đích

- Đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực đối với tỉnh Sơn La, một số tỉnh lân cận và các tỉnh phía bắc nước CHDCND Lào, phù hợp với điều kiện thực tiễn và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La.           

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự tuyển, tăng cơ hội được học tập cho các thí sinh, trên cơ sở xử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và kết quả học tập phổ thông để xét tuyển vào học các ngành trình độ cao đẳng. 

- Thực hiện tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học, chuyển từ phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng phù hợp với thực tế của trường.

2. Nguyên tắc

- Công tác tuyển sinh phải phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục, Chương trình đổi mới giáo dục đại học và các văn bản của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; chiến lược phát triển của nhà trường và các thoả thuận hợp tác đào tạo nhân lực giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào.         

- Từng bước nâng cao được chất lượng đầu vào phù hợp với đặc thù các ngành, nghề, nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương, nguyện vọng học tập của người học để đào tạo ra đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.         

- Đánh giá được năng lực của thí thí sinh, phù hợp với ngành đào tạo của nhà trường, tận dụng và công nhận kết quả đánh giá trong giáo dục chuyên nghiệp (trung cấp và dạy nghề) và giáo dục phổ thông phục vụ cho công tác tuyển sinh đầu vào hàng năm.

- Tiết kiệm, không gây khó khăn cho thí sinh, không phát sinh tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai, m­inh bạch, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.         

II. Phương án tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2015 và các năm tiếp theo trường Cao đẳng Sơn La tuyển sinh dựa trên hai phương thức sau:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. (30% chỉ tiêu)

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT và kết hợp với sơ tuyển năng khiếu (nếu có). (70% chỉ tiêu)

1.1. Đối với phương thức 1

a) Tiêu chí xét tuyển: Thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm.

b) Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong cả nước theo kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, có đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng Sơn La.

c) Hồ sơ tuyển sinh, lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, lệ phí tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào, nguyên tắc xét tuyển: thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Đối với phương thức 2

Đối với học sinh đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng Sơn La dựa vào kết quả quá trình học tập ở bậc trung học phổ thông, Trường Cao đẳng Sơn La xét tuyển dựa vào 3 tiêu chí:

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT và tương đương, tốt nghiệp trung cấp; có hạnh kiểm năm lớp 12 từ khá trở lên;

- Tiêu chí 2: Xét tổng điểm trung bình 6 học kỳ bậc học THPT kết quả 03 môn học theo tổ hợp các môn xét tuyển của từng ngành hoặc 02 môn học THPT và môn thi năng khiếu đối với ngành đòi hỏi năng khiếu. Điểm xét tuyển phải đạt 16,5 điểm trở lên. Với đối tượng tốt nghiệp trung cấp nhà trường xét tuyển kết quả học 03 môn văn hóa theo từng nhóm ngành được học trong chương trình đào tạo trung cấp.

                       ĐXT =   M1 + M2 + M3 (hoặc NK)  

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển

Mi (i=1,2,3): là điểm trung bình của môn tham gia xét tuyển trong 6 học kỳ của 3 năm học THPT (lớp 10, 11, 12) hoặc các môn học văn hóa phổ thông trong chương trình trung cấp.

NK: là điểm sơ tuyển năng khiếu (nếu có)

*) Các ngành sơ tuyển năng khiếu:

- Ngành Sư phạm Âm nhạc: Hát, Thẩm âm-Tiết tấu;

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật: Hội họa, Bố cục;

- Ngành Giáo dục Mầm non: Đọc, kể diễn cảm và hát;

- Năng khiếu TDTT: Bật xa tại chỗ, khéo léo và chạy 60m.

*) Nội dung và thời điểm sơ tuyển năng khiếu hàng năm được công bố công khai trên Website của nhà trường. Ban thư ký HĐTS sẽ thông báo đến thí sinh dự tuyển các ngành có sơ tuyển năng khiếu để thí sinh tham gia sơ tuyển đúng thời gian quy định.

- Tiêu chí 3: Có Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

b) Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong cả nước.

c) Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ vào điểm xét tuyển và chính sách ưu tiên để xếp hạng và xết tuyển từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của từng ngành.

ĐXH = ĐXT + UTĐT + UTKV; Trong đó:

ĐXH: Điểm xếp hạng;

ĐXT: Điểm xét tuyển.

UTĐT: Điểm ưu tiên theo đối tượng;

UTKV: Điểm ưu tiên theo khu vực;

d) Phương thức đăng ký của thí sinh

- Thí sinh đăng ký nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về trường

+ Đợt 1: Từ 15/7 đến 15/8 hàng năm. 

+ Đợt 2: Từ ngày 15/9 đến ngày 15/10 hàng năm.

- Hồ sơ đăng ký: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương nộp kèm theo hồ sơ đăng ký dự thi những giấy tờ sau:

+ Bản sao có chứng thực hợp lệ học bạ THPT;

+ Bản sao có chứng thực hợp lệ bằng (giấy chứng nhận) tốt nghiệp THPT;

+ Phiếu đăng ký xét tuyển;

+ Giấy chứng nhận ưu tiên;

+ 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận;

+ Lệ phí dự tuyển.

e) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: vận dụng quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành

f) Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về lệ phí hồ sơ đang ký, lệ phí xét tuyển và lệ phí sơ tuyển năng khiếu.

1.3. Lịch sơ tuyển năng khiếu của trường

*) Đợt 1

+ Ngày 17/8: Làm thủ tục, chỉnh sửa các thông tin trong hồ sơ dự tuyển của thí sinh.

+ Ngày 18/8 đến 20/8: Tổ chức sơ tuyển các nội dung năng khiếu.

+ Từ 21/8 đến 25/8: Xét và công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và gọi nhập học.

*) Đợt 2

+ Ngày 17/10: Làm thủ tục, chỉnh sửa các thông tin trong hồ sơ dự tuyển của thí sinh.

+ Ngày 18/10 đến 20/10: Tổ chức sơ tuyển các nội dung năng khiếu.

+ Từ 21/10 đến 30/10: Xét và công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và gọi nhập học.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Đức Hoàng

 
 

Đề án tự chủ trong tuyển sinh Cao đẳn hệ chính quy từ năm 2015

PHẦN I: ĐỀ ÁN

TỰ CHỦ TRONG TUYỂN SINH

Tại trường Cao đẳng Sơn La

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 34 của Luật Giáo dục đại học; căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng được quy định tại văn bản số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25/4/2014; căn cứ Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31/7/2014 về việc hướng dẫn xây dựng Đề án tự chủ trong tuyển sinh, căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm; Công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015. Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Đề án tự chủ trong tuyển sinh đối với năm 2015 và các năm tiếp theo với các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết xem tệp đính kèm

 
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok