Language Switcher

Trường Cao đẳng Sơn La ban hành quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đợt 2 năm 2021

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-CĐSL ngày 26/10/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Đề án tuyển sinh ngày 23/12/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Đề án tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 tại Trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ Biên bản số 86/BB-HĐTS ngày 28/9/2021 của Hội đồng Tuyển sinh năm 2021 (đợt 7);

Xét đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định và công bố điểm trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm trúng tuyển

1

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán, Ngữ Văn, Năng Khiếu (xét điểm học bạ lớp 12)

22,57

Điều 2. Công nhận danh sách 11 thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đợt 2 năm 2021 (Có danh sách kèm theo) vào học tại Trường Cao đẳng Sơn La.

Điều 3. Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm công bố điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, hoàn thiện Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh, phối hợp với các phòng, khoa chuẩn bị tốt việc tiếp sinh.

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Phòng Đào tạo có trách nhiệm tiếp sinh, sắp xếp lớp học, tổ chức đào tạo theo đúng chương trình, kế hoạch của nhà trường và các quy chế, quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng các Phòng, Khoa có liên quan, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm và những thí sinh có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.