Language Switcher

Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quyết định số 548/QĐ-CĐSL, về việc xác định điểm trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp đợt 5 năm 2021


Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-CĐSL ngày 26/10/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La (sửa đổi, bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-CĐSL ngày 20/8/2021 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La;
Căn cứ Biên bản số 72/BB-HĐTS ngày 01/9/2021 của Hội đồng Tuyển sinh năm 2021 (đợt 5);
Xét đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xác định và công bố điểm trúng tuyển của 10 ngành, nghề trình độ trung cấp đợt 5 năm 2021 cụ thể như sau:

Điều 2. Công nhận danh sách 431 thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp đợt 5 năm 2021 (Có danh sách kèm theo) vào học các ngành, nghề tại Trường Cao đẳng Sơn La gồm: Nghiệp vụ bán hàng (36 thí sinh); Kế toán doanh nghiệp; (35 thí sinh); Chăn nuôi Thú y (80 thí sinh); Trồng trọt và bảo vệ thực vật (35 thí sinh); Bảo vệ môi trường đô thị (35 thí sinh); Lâm sinh (70 thí sinh); Văn thư hành chính (35 thí sinh); Pháp luật về QLHC công (35 thí sinh); Công tác xã hội (35 thí sinh); Hướng dẫn du lịch (35 thí sinh).
Điều 3. Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm công bố điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, hoàn thiện Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh, phối hợp với các phòng, khoa chuẩn bị tốt việc tiếp sinh.
Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Phòng Đào tạo có trách nhiệm tiếp sinh, sắp xếp lớp học, tổ chức đào tạo theo đúng chương trình, kế hoạch của nhà trường và các quy chế, quy định hiện hành.
Điều 4. Các ông (bà)Trưởng các Phòng, Khoa có liên quan, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm và những thí sinh có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Attachments:
Download this file (584 signed-signed-quyet-dinh-trung-tuyen-dot-5-nam-2021-01-9 docx.pdf)584 signed-signed-quyet-dinh-trung-tuyen-dot-5-nam-2021-01-9 docx.pdf[quyet dinh trung tuyen dot 5]470 kB
Download this file (ds-trung-tuyen-dot-5-2021-2022-ngay-13-9.xls)ds-trung-tuyen-dot-5-2021-2022-ngay-13-9.xls[Danh sach trung tuyen dot 5]292 kB

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.