Về việc thu phí dự thi năng khiếu năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-CĐSL ngày 16/3/2018 của Trường Cao đẳng Sơn La về Kế hoạch tổng thể công tác tuyển sinh năm 2018;

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-CĐSL ngày 10/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành mức thu phí dự thi năng khiếu năm 2018;

Nhà trường thông báo mức thu phí dự thi năng khiếu nghành Giáo dục mầm non năm 2018 như sau:

Mức thu: 300.000 đồng/thí sinh.

          Thời hạn nộp học phí: Ngày 20/8 – 21/8/2018.

Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Tầng 2 - Nhà Hiệu bộ

Nhà trường thông báo và yêu cầu các thí sinh chuẩn bị tiền để nộp trước khi dự thi năng khiếu./.

Nhận được Thông báo này, yêu cầu các thi sinh, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tệp đính kèm:
Download this file (142a-tb-cdsl.jpg)142a-tb-cdsl.jpg213 Kb
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok