Mở các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (Thái, Mông) tại Trường Cao đẳng Sơn La năm 2017

TB

Để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng người học trên địa bàn; được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sơn La tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (Thái, Mông) trong năm 2017 như sau:

          1. Đối tượng tuyển sinh:

          Cán bộ công chức, viên chức và người lao động hiện đang làm việc trong các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp...trên địa tỉnh Sơn La.

          2. Thời gian học: 3 tháng, dự kiến bắt đầu từ 09/12/2017

(Học vào thứ Bảy và CN hàng tuần)

          3. Địa điểm học:  Trường Cao đẳng Sơn La

          4. Kinh phí và quyền lợi của người học:

          - Kinh phí:  Do người học đóng góp theo mức 2.000.000đ/học viên (Hai triệu đồng)

          - Quyền lợi của người học: Kết thúc khoá học (nếu đủ điều kiện) người học sẽ được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          5. Thủ tục đăng ký:

          - Người học nộp 02 ảnh 4 × 6 (Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh) và 01 bản phô tô Chứng minh nhân dân.

          - Địa điểm tiếp nhận danh sách, hồ sơ đăng ký: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sơn La (Phòng 302 - Tầng 3 - Nhà Hiệu bộ)

          Mọi chi tiết xin liên hệ:

          - Ông Lê Hải Sơn, cán bộ Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sơn La

          - Điện thoại: 3.874.022 hoặc 0987.404.023; 0944.404.023

          Trường Cao đẳng Sơn La trân trọng thông báo cho các tập thể và cá nhân có nhu cầu biết, đăng ký./.

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok