Về việc phối hợp khảo sát xây dựng Đề án tổng thể về các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ

TB

Căn cứ công văn số 276/ĐANN-GSĐG ngày 02 tháng 10 năm 2017 của BQL Đề án NNQG 2020 về việc phối hợp khảo sát xây dựng Đề án tổng thể về các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ.

            Trường Cao đẳng Sơn La thông báo tới các khoa trong toàn trường triển khai tới toàn giảng viên và học sinh, sinh viên truy cập vào website: http://ulis.vnu.edu.vn/phieu-khao-sat-xay-dung-de-an-trung-tam-vung-chuyen-trach-dao-tao-boi-duong-giao-vien-ngoai-ngu/ hoặc vào thực hiện những nội dung sau:

1.Khoa Giáo dục đại cương

* Các giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ thực hiện mục:

 

           1. Về thực trạng công tác đào tạo ngoại ngữ  ----->  Tại đây

           2. Về nhu cầu và đánh giá hiệu quả công tác bồi dưỡng ngoại ngữ  ----->  Tại đây

* Các cán bộ quản lý từ trưởng bộ môn Ngoại ngữ trở lên thực hiện mục 

            3. Về thực trạng công tác đào tạo các ngành Sư phạm ngoại ngữ  ----->  Tại đây

Giáo viên chủ nhiệm các lớp chuyên ngành ngoại ngữ hướng dẫn sinh viên thực hiện mục:

            4.  Về thực trạng công tác đào tạo các ngành Sư phạm Ngoại ngữ ----->  Tại đây

            5.  Về chất lượng công tác đào tạo và nhu cầu nâng cao năng lực ngoại ngữ ----->  Tại đây

2. Các khoa triển khai đến giảng viên và sinh viên thực hiện mục:

            + Phiếu khảo sát trực tuyến dành cho giảng viên ----->  ( Mẫu phiếu này sẽ được cập nhật sau)

            + Phiếu khảo sát trực tuyến dành cho sinh viên ----->  ( Mẫu phiếu này sẽ được cập nhật sau)

            Nhận được Thông báo này đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok