Thay đổi thời gian thực hiện phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017

TB

Căn cứ Thông báo số 125/TB - CĐSL ngày 27/6/2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức - Trường Cao đẳng Sơn La về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017.

Hội đồng tuyển dụng viên chức - Trường Cao đẳng Sơn La thông báo tới các thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017 việc thay đổi thời gian thực hiện phỏng vấn xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Khai mạc, Phổ biến quy chế xét tuyển, nội quy sát hạch phỏng vấn và các nội dung khác có liên quan.

- Thời gian: Từ 08h 00’ đến 10h 00’ ngày 23/7/2017.

- Địa điểm: Phòng họp số 02  - Nhà hiệu bộ - Trường Cao đẳng Sơn La.

2. Tổ chức phỏng vấn:

- Thời gian: Từ 14 h 00’ ngày 23/7/2017.

- Địa điểm: Phòng họp số 02  - Nhà hiệu bộ - Trường Cao đẳng Sơn La.

Ghi chú: Các thí sinh có mặt tại địa điểm trước 30 phút để làm thủ tục. Khi đi mang theo CMTND hoặc các giấy tờ tùy thân khác để tham gia phỏng vấn.

         Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Sơn Lanăm 2017 thông báo để các thi sinh được biết và thực hiện nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển dụng(qua Phòng Tổ chức cán bộ) theo số điện thoại: 02123.874.018 để giải đáp./.

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok