Về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017

TB

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-CĐSL ngày 19/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017;

 Căn cứ báo cáo số 06/BC-TCCB ngày 08/6/2017 của phòng Tổ chức cán bộ về Kết quả tiếp nhận, thẩm định hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017;

Hội đồng tuyển dụng viên chức - Trường Cao đẳng Sơn La năm 2017 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017 như sau:

  1. Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017:

(Có danh sách các thí sinh kèm theo).

1.1. Khai mạc, Phổ biến quy chế xét tuyển, nội quy sát hạch phỏng vấn và các nội dung khác có liên quan.

- Thời gian: Từ 08h 00’ đến 10h 00’ ngày 16/7/2017.

- Địa điểm: Phòng họp số 02  - Nhà hiệu bộ - Trường Cao đẳng Sơn La.

1.2. Tổ chức phỏng vấn:

- Thời gian: Từ 14 h 00’ ngày 16/7/2017.

- Địa điểm: Phòng họp số 02  - Nhà hiệu bộ - Trường Cao đẳng Sơn La.

Ghi chú: Các thí sinh có mặt tại địa điểm trước 30 phút để làm thủ tục. Khi đi mang theo CMTND hoặc các giấy tờ tùy thân khác để tham gia phỏng vấn.

          2. Danh mục nội dung, tài liệu phỏng vấn và Danh sách các Ứng viên được tham dự nội dung phỏng vấn (Kèm theo thông báo này) được công khai trên cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Sơn La.

         3. Thời gian thí sinh ôn tập trước khi thi phỏng vấn là 15 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo này.

         Hội đồng  tuyển  dụng viên chức Trường Cao đẳng Sơn Lanăm 2017 thông báo để các thi sinh được biết và thực hiện nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển dụng(qua Phòng Tổ chức cán bộ) theo số điện thoại: 02123.874.018 để giải đáp./.

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok