Ngành Khuyến nông

Hướng dẫn cho nông dân chăm sóc cây, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân...

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Khuyến nông có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Thực hiện công tác khuyến nông; 

- Nghiên cứu, ứng dụng các loại giống mới cho năng xuất cao, phù hợp với từng địa phương;

- Hướng dẫn cho nông dân chăm sóc cây, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân;

- Điều tra sâu bệnh hại cây, bệnh của vật nuôi hướng dẫn bà con nông dân cách phòng trừ sâu bệnh;

- Quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp.

  

3. Cơ hội việc làm

- Làm việc tại các thành phần kinh tế, các tổ chức SX-KD nông - lâm - thủy sản hoặc các tổ chức khuyến nông và phát triển nông thôn của các huyện, thành phố.

4. Các kỹ năng cơ bản được hình thành

- Thành thạo trong việc lập kế hoạch khuyến nông theo đúng chương trình.

- Chuyển giao kỹ thuật tiến bộ về nông nghiệp đúng quy trình kỹ thuật.

- Tổ chức và quản lý các hoạt động khuyến nông đúng pháp luật.

- Bước đầu tiếp cận được các phương pháp đào tạo chuyển giao tiến bộ cho cán bộ khuyến nông cơ sở.

- Cởi mở, lịch sự trong giao tiếp.

- Thành thạo trong việc chọn, tạo giống, nhân giống vật nuôi, cây trồng.

- Thành thạo trong việc phòng, chữa bệnh cho vật nuôi đúng quy trình.

- Nhận dạng đúng, sử dụng thuốc phòng trừ một số bệnh cây trồng thường gặp.

- Vận dụng thành thạo nguyên lý nông lâm kết hợp vào công tác khuyến nông khuyến lâm.
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok