Ngành Công nghệ kỹ thuật điện

Thiết kế, giải thích được các bản thiết kế, lắp đặt mạng điện cho một công trình điện dân dụng, điện công nghiệp đúng thiết kế...

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Công nghệ kỹ thuật điện có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Thực hiện việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại thiết bị điện trong nhà máy điện, trên đường dây;

- Sửa chữa một số thiết bị đơn giản trong gia đình;

- Biết cách quản lý sản xuất ở nhà máy, các phương pháp làm quy hoạch, biện pháp tổ chức thi công và hạch toán công trình;

- Hạch toán, thu, chi, tính giá thành điện, quản lý tài chính;

- Thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệpvà dân cư.

- Xây lắp thi công công trình điện

3. Cơ hội việc làm

- Làm việc tại các cơ sở sản xuất, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu về điện.

4.  Các kỹ năng cơ bản được hình thành

- Thành thạo các kỹ năng về vẽ tạo dựng mạch điện, sửa chữa một số thiết bị đơn giản trong gia đình, giải thích các hiện tượng cơ bản có liên quan trong thực tế;

-Thành thạo trong việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại thiết bị điện trong nhà máy điện, trên đường dây.

- Thiết kế, giải thích được các bản thiết kế, lắp đặt mạng điện cho một công trình điện dân dụng, điện công nghiệp đúng thiết kế.

- Quản lý và vận hành hệ thống điện một cách an toàn, tiết kiệm.

- Thành thạo trong việc lắp đặt, sửa chữa một số thiết điện dân dụng, điện công nghiệp cơ bản.

- Sử dụng được máy tính và phần mềm Autocad trong công việc vẽ thiết kế mạch, mạng điện.

- Hạch toán, thu, chi, tính giá thành điện, quản lý tài chính theo đúng pháp luật.

- Tính toán  được độ chiếu sáng và các số liệu liên quan đáp ứng cho từng công trình.
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok