Ngành Nông Lâm nghiệp

Chẩn đoán và thiết kế được mô hình nông lâm kết hợp trong phát triển nông thôn bền vững...

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Nông Lâm nghiệp có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm; 

- Chọn, tạo giống cây trồng, vật nuôi;  

- Trồng rừng và bảo vệ rừng;

 

- Nghiên cứu, ứng dụng các loại giống mới cho năng xuất cao, phù hợp với từng địa phương;

- Hướng dẫn cho nông dân chăm sóc cây, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân;

- Điều tra sâu bệnh hại cây, bệnh của vật nuôi hướng dẫn bà con nông dân cách phòng trừ sâu bệnh;

- Quản lý các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp.

 

3.  Cơ hội việc làm

- Làm việc tại các cơ sở nông lâm nghiệp hoặc các cơ quan hành chính sự nghiệp; Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, Trạm khuyến nông, khuyến lâm, các Chi cục hay các Trạm Bảo vệ thực vật, các trung tâm giống cây trồng, các nông trường, nông trại, trang trại, các doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông, lâm nghiệp.

4. Các kỹ năng cơ bản được hình thành

-         Thành thạo kỹ năng khuyến nông , lâm.

-         Thuần thục trong việc chọn tạo giống cây trồng vật nuôi.

-         Thành thạo kỹ năng trồng và bảo vệ rừng.

-         Thực hiện đúng quy  trình kỹ thuật chăn nuôi một số giống vật nuôi cơ bản.

-         Chẩn đoán và thiết kế được mô hình nông lâm kết hợp trong phát triển nông thôn bền vững.

-         Có khả năng chuyển giao tiến bộ khoa học mới sản xuất nông lâm nghiệp.

-         Biết tạo lập và quản lý các doanh nghiệp về nông nghiệp, lâm nghiệp của mọi thành phần kinh tế.

-         Vận dụng thành thạo nguyên lý nông lâm kết hợp vào công tác khuyến nông khuyến lâm.
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok