Ngành Tiếng Anh

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Tiếng Anh có trình độ cao đẳng.

2.  Mô tả công việc

- Biên dịch, phiên dịch các văn bản thương mại;

- Thuyết minh trong hướng dẫn dụ lịch;

- Thuyết minh, phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn;

3. Cơ hội việc làm

- Làm việc tại cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, các Doanh nghiệp du lịch, Khách sạn, nhà hàng, Doanh nghiệp thương mại.

4. Các kỹ năng cơ bản được hình thành

- Thành thạo các kỹ năng nghe, nói trong thuyết minh, hướng dẫn du lịch tại các địa điểm du lịch Việt Nam nói chung và các địa điểm du lịch, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong các tuor du lịch.

- Thành thạo các kỹ năng đọc, viết trong biên dịch, phiên dịch đối với lính vực thương mại.

- Tương đối thành thạo nghiệp vụ thuyết minh, hướng dẫn trong công tác lễ tân trong nhà hàng, khách sạn.

- Cởi mở, lịch sự trong giao tiếp, biết lắng nghe, giải thích có tính thuyết phục.

- Biết thuyết trình, trình bày và tường giải; tìm thông tin trong nhiều hoàn cảnh văn hoá khác nhau.

- Làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm một cách thành thạo.
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok