Ngành Giáo dục thể chất

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Thể dục thể thao có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Tuyển chọn, huấn luyện các vận động viên; 

- Tổ chức các phòng trào thi đấu TDTT;

- Làm trọng tài các môn thi đấu TDTT;

- Giảng dạy tại bậc THCS (khi học thêm nghiệp vụ sư phạm);

3. Cơ hội việc làm

- Làm việc tại các sở, phòng thể thao, các trung tâm văn hóa, huấn luyện TDTT của Tỉnh, thành phố và các huyện.

4. Các kỹ năng cơ bản được hình thành

-   Thuần thục trong việc thực hiện các động tác kỹ thuật chuyên sâu.

-   Lập được kế hoạch huấn luyện, vận dụng thành thạo kỹ năng huấn luyện các môn TDTT chuyên sâu.

-   Thành thạo trong việc tổ chức các phong trào thi đấu TDTT vừa và nhỏ trong tỉnh.

-   Sáng tạo trong sử dụng các chiến thuật thi đấu các môn thể thao mũi nhọn.

-   Lựa chọn, tổ chức huấn luyện được các vận động viên cho đơn vị tham gia các giải TDTT phong trào trong tỉnh.
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok