Ngành Quản lý đất đai

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Quản lý đất đai có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Cập nhật những thông tin biến động đất đai về địa giới, ranh giới,diện tích, chủ sử dụng, mục đích sử dụng đất... 

- Đo, vẽ bản đồ, thống kê, kiểm kê theo định kỳ;

- Hướng dẫn luật đất đai cho người sử dụng đất;

- Giải quyết những tranh chấp về đất đai;

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hướng dẫn và quản lý việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ thể sử dụng đất như: chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất...;

- Thực hiện các dự án quy hoạch; phân hạng, định giá đất phục phụ cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội

3.  Cơ hội việc làm

- Làm việc tại UBND xã, phường, thị trấn; các phòng Tài nguyên và môi trường; Sở tài nguyên và môi trường; các trung tâm và công ty đo đạc bản đồ; các viện nghiên cứu địa chính; các công ty địa chính, nhà đất; Kiểm lâm các cấp.

4. Các kỹ năng cơ bản được hình thành

- Thành thạo trong đo, vẽ lập các loại bản đồ như bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng sử dụng tài nguyên rừng; nghiệm thu, đánh giá chất lượng bản vẽ, chỉnh lý bản đồ, cắm mốc ranh giới khi giao đất.

- Can vẽ, trình bày, sử dụng và bảo quản bản đồ theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý đất đai;

- Vận dụng thành thạo luật đất đai và các nghị định, thông tư liên quan đến đất đai trong công tác quản lý đất đai

- Thực hiện thành thạo các trình tự lập và quản lý các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đất đai cũng như các thủ tục giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý và sử dụng đất theo đúng pháp luật;

- Lập và thực hiện  được các dự án quy hoạch đất đai;

- Định giá các loại đất, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường của các mô hình sử dụng đất.

- Đánh giá đất đúng phương pháp; quy trình của Việt Nam và FAO.

- Xác định đúng các đặc tính của đơn vị bản đồ đất đai.

- Phân hạng đất đai theo đúng quy định của pháp luật.
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok