Ngành Công tác xã hội

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Công tác xã hội có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Làm công tác an sinh xã hội với các nhóm đối tượng chủ yếu như: nhi đồng và thanh thiếu niên; người bệnh thể chất, tâm thần; người tàn tật, người già; người nghiện ma tuý, mại dâm, tội phạm; các cộng đồng dân cư chậm phát triển.

- Huy động các nguồn lực, cung cấp các dịch vụ xã hội hỗ trợ cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết những khó khăn trở ngại của họ để họ tự vươn lên hoà nhập vào cộng đồng xã hội.

- Thực hiện các chương trình dự án phát triển xã hội, cải tiên dân sinh; các chương trình hợp tác quốc tế về phát triển cộng đồng.

3. Cơ hội việc làm

- Làm việc tại các cơ sở, tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, pháp luật, văn hoá, truyền thông, các tổ chức đoàn thể và tổ chức xã hội.

4. Các kỹ năng cơ bản được hình thành

- Thành thạo các kỹ năng: lắng nghe, thuyết trình, đặt câu hỏi, vấn đàm, phỏng vấn, quan sát, tiếp cận, thiết lập mối quan hệ và chẩn đoán các vấn đề của thân chủ để giúp đỡ các cá nhân, các nhóm (thuộc mọi lứa tuổi) chịu thiệt thòi trong xã hội tự vươn lên khắc phục những khó khăn của mình.

- Tương đối thành thạo các kỹ năng: làm việc với những vấn đề nhạy cảm; làm việc với người dân tộc thiểu số, những đối tượng yếu thế, thiệt thòi trong xã hội.

- Thực hiện được các kỹ năng: tham vấn về tâm lý, sức khỏe, HIV/AIDS; tham vấn hướng nghiệp có tính thuyết phục.

- Thực hiện được các kỹ năng Xây dựng và Quản lý dự án đúng quy định của pháp luật.

- Cởi mở, lịch sự trong giao tiếp, tôn trọng nhân cách của thân chủ.
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok