Ngành Quản trị kinh doanh

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Quản trị kinh doanh có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.

- Thiết lập, kích thích, điều chỉnh các thành viên kênh phân phối nhằm.

- Phát triển thị trường kinh doanh.

- Liên hệ quảng cáo cho doanh nghiệp về sản phẩm và thương hiệu.

- Thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm kích thích tiêu thụ sản phẩm tại khu vực thị trường của doanh nghiệp.

- Quan hệ công chúng thông qua các chương trình tài trợ, Giao lưu…

- Thực hiện các nhiệm vụ mà nhà quản trị cấp cao giao cho.

- Nắm bắt tình hình cạnh tranh tại khu vực thị trường của doanh nghiệp như chủng loại, số lượng sản phẩm tham gia vào thị trường, hệ thống đại lý, các chương trình quảng cáo, khuyến mại… của các đối thủ cạnh tranh.

3. Cơ hội việc làm

- Làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, trường học.

4.  Các kỹ năng cơ bản được hình thành

- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng kinh tế để đưa ra các quyết định đúng đắn;

- Thành thạo quy trình vận hành Doanh nghiệp từ đó sẵn sàng tham gia và phối hợp vào các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh;

- Lập được kế hoạch quản lý các yếu tố sản xuất trong doanh nghiệp như: Vốn, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, lao động, nhà xưởng; tổ chức các đơn vị, cá nhân thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra;

- Kiểm tra, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất trong Doanh nghiệp;

- Tư vấn thiết kế được bộ máy quản lý Doanh nghiệp phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh;

- Sử dụng được các công cụ Marketing – Mix nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ;

-  Xây dựng thương hiệu, đăng ký thương hiệu và quản lý bảo vệ thương hiệu trong quá trình kinh doanh đúng pháp luật;

- Định giá được sản phẩm, tổ chức được hệ thống kênh phân phối phù hợp cho từng loại sản phẩm, quảng cáo tiếp thị sản phẩm và xúc tiến bán hàng;

- Thu thập thông tin, điều tra thị trường, xử lý thông tin, ...qua đó đánh giá và phân tích nhằm phát hiện được các cơ hội cũng như thách thức tiềm ẩn mà Doanh nghiệp đang và sẽ gặp phải
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok