Các ngành đào tạo

Ngành Quản lý đất đai

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Quản lý đất đai có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Cập nhật những thông tin biến động đất đai về địa giới, ranh giới,diện tích, chủ sử dụng, mục đích sử dụng đất... 

- Đo, vẽ bản đồ, thống kê, kiểm kê theo định kỳ;

- Hướng dẫn luật đất đai cho người sử dụng đất;

- Giải quyết những tranh chấp về đất đai;

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 
 

Ngành Công tác xã hội

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Công tác xã hội có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Làm công tác an sinh xã hội với các nhóm đối tượng chủ yếu như: nhi đồng và thanh thiếu niên; người bệnh thể chất, tâm thần; người tàn tật, người già; người nghiện ma tuý, mại dâm, tội phạm; các cộng đồng dân cư chậm phát triển.

- Huy động các nguồn lực, cung cấp các dịch vụ xã hội hỗ trợ cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết những khó khăn trở ngại của họ để họ tự vươn lên hoà nhập vào cộng đồng xã hội.

- Thực hiện các chương trình dự án phát triển xã hội, cải tiên dân sinh; các chương trình hợp tác quốc tế về phát triển cộng đồng.

 

Ngành Quản trị kinh doanh

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Quản trị kinh doanh có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.

- Thiết lập, kích thích, điều chỉnh các thành viên kênh phân phối nhằm.

- Phát triển thị trường kinh doanh.

- Liên hệ quảng cáo cho doanh nghiệp về sản phẩm và thương hiệu.

 
 

Ngành Kế toán

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Kế toán viên có trình độ cao đẳng.

2.  Mô tả công việc

- Xác định đúng hình thức sổ sách kế toán mà đơn vị sử dụng và thực hiện việc mở sổ và ghi sổ kế toán đúng theo chu trình;

- Tính thuế giá trị gia tăng;

- Tính nguyên giá và hao mòn tài sản cố định;

- Tính lương, thưởng, các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ);

- Xác định các khoản công nợ giữa đơn vị với khách hàng, ngân hàng;

 

Ngành Quản trị văn phòng

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Quản trị văn phòng và Lưu trữ có trình độ cao đẳng. 

2. Mô tả công việc

- Tổ chức soạn thảo và phát hành văn bản;

- Quản lý, giải quyết văn bản đi – đến;

- Quản lý và sử dụng con dấu;

- Xây dựng chương trình và tổ chức việc thực hiện công tác thường kỳ;

 
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok