Các ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Giáo dục thể chất

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Thể dục hoặc làm Công tác Đội TNTPHCM bậc THCS.

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) môn Thể dục bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức giờ học trên lớp, giờ thực hành đúng yêu cầu, phát huy được tính tích cực của học sinh và phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi;

 
 

Ngành Sư phạm Âm nhạc

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Âm nhạc hoặc làm Công tác Đội TNTPHCM bậc THCS.

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) môn Âm nhạc bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức giờ học trên lớp, giờ thực hành đúng yêu cầu, phát huy được tính tích cực của học sinh và phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi;

- Kiểm tra đánh giá

 

Ngành Sư phạm Công nghệ

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Công nghệ bậc THCS (Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật nông nghiệp và môn Kinh tế gia đình).

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) các môn KTCN, KTNN và KTGĐ bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức làm thí nghiệm, thực hành đối với các môn Công nghệ bậc THCS;

 
 

Ngành Sư phạm KTCN

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Kỹ thuật công nghiệp và môn Kinh tế gia đình bậc THCS.

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) các môn KTCN và KTGĐ bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức làm thí nghiệm, thực hành đối với môn KTCN bậc THCS;

 

Ngành Sư phạm KTNN

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Kỹ thuật nông nghiệp và môn Kinh tế gia đình thuộc môn Công nghệ bậc THCS.

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) các môn KTNN và KTGĐ bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức làm thí nghiệm, thực hành đối với môn Sinh học bậc THCS;

 
 

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok