Các ngành đào tạo

Ngành Giáo dục mầm non

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên bậc Mầm non.

2.  Mô tả công việc

- Chăm sóc, giáo dục trẻ

+ Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ (năm, tháng, tuần, ngày) thể hiện mục tiêu và nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp mình phụ trách; kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ;

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ (môi trường học nhóm, lớp; giấc ngủ, bữa ăn đảm bảo vệ sinh an toàn; phòng, trách một số bệnh, tai nạn thường gặp);

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục mang tính tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ;

 
 

Ngành Giáo dục Tiểu học

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên bậc tiểu học. 

2. Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) các môn học bậc tiểu học đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức giờ học trên lớp đúng yêu cầu, phát huy được tính tích cực của học sinh và phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi;

 

Ngành Sư phạm Tiếng Anh

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Tiếng Anh bậc THCS hoặc bậc Tiểu học.

2. Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) môn Tiếng Anh bậc THCS hoặc bậc TH đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức giờ học trên lớp đúng yêu cầu, phát huy được tính tích cực của học sinh và phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi;

 
 

Ngành Sư phạm Giáo dục công dân

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Mỹ thuật, Giáo dục Công dân, Đạo đức hoặc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp bậc THCS.

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) môn Mỹ thuật, Giáo dục Công dân, Đạo đức hoặc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

 

Ngành Sư phạm Mỹ thuật

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Mỹ thuật, Giáo dục Công dân, Đạo đức hoặc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp bậc THCS.

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) môn Mỹ thuật, Giáo dục Công dân, Đạo đức hoặc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

 
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok