Các ngành đào tạo

Ngành Việt Nam học

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Việt Nam học chuyên ngành Văn hóa du lịch có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Hướng dẫn du lịch

- Xây dựng tour, điều hành tour

- Khai thác tiềm năng, quy hoạch, đầu tư tuyến điểm du lịch

- Lễ tân khách sạn nhà hàng

- Khai thác, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc Việt Nam – Sơn La

- Quản trị doanh nghiệp khách sạn - nhà hàng

- Tổ chức lữ hành.

 
 

Ngành Thư viện - thông tin

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Thư viện, Thông tin có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Nghiên cứu phát triển vốn tài liệu, tổ chức bảo quản vốn tài liệu;

- Định chủ đề tài liệu;

- Mô tả tài liệu tạo ra tài liệu bậc hai: Mục lục, thư mục, cơ sở dữ liệu...;

- Định từ khoá, làm chú giải tóm tắt cho tài liệu;

- Phân loại tài liệu theo bảng phân loại khoa học;

- Phục vụ bạn đọc...;

- Lưu trữ thông tin an toàn.

 

Ngành Quản lý văn hóa

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Quản lý văn hóa có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá thông tin;

- Quản lý các thiết chế văn hoá;

- Tổ chức, hướng dẫn, điều khiển và quản ký các chương trình hoạt động văn hoá của quần chúng nhân dân.

- Xây dựng các phong trào văn hóa quần chúng;

- Thực hiện và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động;

- Sưu tầm, phát huy và bảo tồn các di sản văn hóa của địa phương và đất nước.

 
 

Ngành trồng trọt

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Khoa học cây trồng có trình độ cao đẳng.

2.  Mô tả công việc

- Nghiên cứu về thực vật, các loại cây trồng, cây ăn quả, cây lương thực, hoa màu, hoa cây cảnh…

- Nghiên cứu, ứng dụng các loại giống mới cho năng xuất cao, phù hợp với từng địa phương.

- Hướng dẫn cho nông dân chăm sóc cây, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp.

- Điều tra sâu bệnh hại trên cây trồng, hướng dẫn bà con nông dân cách phòng trừ sâu bệnh.

- Làm văn phòng tại các cơ quan, đơn vị nông nghiệp.

 

Ngành Tin học

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Tin học ứng dụng có trình độ cao đẳng.

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy tin học(khi được đào tạo nghiệp vụ sư phạm).

- Làm công tác văn phòng.

- Tư vấn, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ Tin học.

- Quản trị dữ liệu, quản trị mạng.

 
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok