Sơ tuyển các môn năng khiếu năm 2017

Tuyensinh2017

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-CĐSL ngày 03/03/2017 của trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức tuyển sinh năm 2017;

Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế hoạch sơ tuyển các môn năng khiếu năm 2017 như sau:

I. Thời gian.

- Từ: 8h00 Ngày 18 tháng 08 năm 2017: Làm thủ tục dự sơ tuyển (Tại phòng Công tác học sinh sinh viên)

- Từ 14h00 Ngày 18 tháng 08 năm 2017: Sơ tuyển các nội dung năng khiếu

          + Ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non: Tại phòng (B.207)

II. Nội dung sơ tuyển.

Cao đẳng Giáo dục mầm non

- Hát

- Kể chuyện

- Đọc diễn cảm

III. Tổ chức thực hiện.

- Ban cơ sở vật chất: chuẩn bị (địa điểm thi, phòng thi, thiết bị phục vụ chấm thi năng khiếu). Xong trước 16h00 ngày 17/08/2017.

- Ban thư ký: Chuẩn bị mọi điều kiện để sơ tuyển các môn năng khiếu (Danh sách thí sinh; Phiếu chấm; Thẻ dự thi của thí sinh); thông báo cho thí sinh về sơ tuyển xong trước 16h00 ngày 17/08/2017

- Ban đề thi năng khiếu: Ra đề thi, đáp án chấm các môn năng khiếu. Xong trước 16h00 ngày 17/08/2017.

Trên đây là kế hoạch sơ tuyển năng khiếu ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2017 của Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La, đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

Tệp đính kèm:
Download this file (102-kh-cdsl-so-tuyen-nang-khieu.jpg)102-kh-cdsl-so-tuyen-nang-khieu.jpg895 Kb
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok