Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Sơn La năm 2017

TB

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-CĐSL ngày 15/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ Hướng dẫn phân cấp số 575/HD-SNV ngày 10/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc thực hiện một số nội dung của Quyết định 17/2013/QĐ-UBND,18/2013/QĐ-UBND, 03/2015/QĐ-UBND, 04/2015/QĐ-UBNDcủa Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-CĐSL ngày 16/8/2017 của Trường Cao đẳng Sơn La về việcphê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Sơn La năm 2017;

Trường Cao đẳng Sơn La Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Sơn La năm 2017, cụ thể như sau:

1. Tổng số thí sinh trúng tuyển 07 người gồm:

     + Giảng viên hạng III (Mã số: V.07.01.03): 03 người.

     + Chuyên viên (Mã số: 01.003): 01 người.

     + Y sỹ (Mã số: V.08.03.07): 02 người.

     + Điều dưỡng (Mã số: V.08.05.13): 01 người.

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

2.Đề nghị các thí sinh trúng tuyển mang theo: Bằng tốt nghiệp chuyên nghiệp (bản gốc), Bảng điểm (bản gốc) hoặc Sổ học tập (bản gốc), Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) đến đối chiếu tại Phòng Tổ chức cán bộ vào lúc 15 h 00 ngày 17/8/2017, đồng thời nhận quyết định phân công công tác theo quy định.

       Trường Cao đẳng Sơn La thông báo để các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Sơn La năm 2017 được biết và thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm:
Download this file (qd-phe-duyet.rar)qd-phe-duyet.rar47 Kb
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok