Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

4 26 2017 4 05 33 PM

Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

 

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-CĐSL ngày 15/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ Hướng dẫn phân cấp số 575/HD-SNV ngày 10/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc Thực hiện một số nội dung của Quyết định 17/2013/QĐ-UBND,18/2013/QĐ-UBND, 03/2015/QĐ-UBND, 04/2015/QĐ-UBNDcủa Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-SNV ngày 18/01/2017 của Sở Nội vụ về việc giao cơ cấu nghạch công chức, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng số 50/KH-CĐSL ngày 18/4/2017 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc tuyển dụng viên chức năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-SNV ngày 03/5/2017 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 của Trường Cao đẳng Sơn La;

Trường Cao đẳng Sơn La Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau:

I. Số lượng và chuyên ngành cần tuyển: 07 chỉ tiêu, trong đó:

1. Giảng viên hạng III (Mã số: V.07.01.03) - 03 chỉ tiêu:

- Chuyên ngành lâm nghiệp: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Công tác xã hội: 01 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Nông học - Khoa học cây trồng: 01 chỉ tiêu

2. Chuyên viên (Mã số: 01.003) - 01 chỉ tiêu:

- Chuyên ngành Công nghệ thông tin - Quản trị mạng: 01 chỉ tiêu

3. Y sỹ (Mã số: V.08.03.07): 02 chỉ tiêu.

4. Điều dưỡng (Mã số: V.08.05.13): 01 chỉ tiêu.

II. Điều kiện của người đăng ký dự tuyển:

1.Người đăng ký dự tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

1.1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

1.2. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

1.3. Có hồ sơ theo quy định tại Mục IV của Thông báo này.

1.4. Về trình độ:

- Đối với giảng viên hạng III: Tốt nghiệp đại học trở lên đúng với chuyên ngành cần tuyển.

- Đối với chuyên viên: Tốt nghiệp đại học trở lên đúng với chuyên ngành cần tuyển.

- Đối với nhân viên Y tế: Tốt nghiệp trung cấp y sĩ, điều dưỡng trở lên.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

2.1. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

2.2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức xét tuyển.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí  dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ  sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy  chứng  nhận  sức  khỏe  còn  giá  trị  sử  dụng  do cơ quan y tế đủ  điều  kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-  BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu  có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6 đằng sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ, chuyên ngành;

* Lưu ý: Các bản chụp văn bằng, chúng chỉ và các bản chụp các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển phải là bản chứng thực; Hồ sơ dự tuyển được đựng trong bì hồ sơ có bán tại các quầy sách, văn hóa phẩm.

V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ 7h 30 ngày 05/5/2017 đến 17 h 30 ngày 05/6/2017 (Trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức cán bộ: Phòng 312 - Nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Sơn La, Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.

Điện thoại liên hệ: 02123.874.018.

* Lưu ý: Trường Cao đẳng Sơn La sẽ không trả lại hồ sơ đối với những trường hợp tham gia dự tuyển nhưng không trúng tuyển.

Trường Cao đẳng Sơn La xin trân trọng thông báo./.

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok