Hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng viên

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐU-CĐSL ngày 25/4/2016 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Sơn La, Chiều qua, ngày 28/4/2016 tại Hội trường 900 chỗ, Đảng ủy trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho Đảng viên. hntkctd20162

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và gần 400 đồng chí Đảng viên, Cán bộ, viên chức, công nhân viên của nhà trường tham dự đầy đủ.

 Hội nghị đã lắng nghe Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 25/5/2011 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tăng cường công tác thanh niên giai đoạn 2011-2015 do đồng chí Nguyễn Quang Sáng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ trình bày.

hntkctd20166(Đ/c: Nguyễn Quang Sáng - UVBTV Đảng ủy báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 25/5/2011 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tăng cường công tác thanh niên giai đoạn 2011-2015)

Báo cáo đã đánh giá khái quả đặc điểm tình hình của Đảng bộ, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, tổng kết những kết quả đã thực hiện trong việc tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghị quyết trên các mặt như: 

1. Thực trạng công tác thanh niên, hoạt động của tổ chức đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2010-2015

2. Đánh giá vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các cấp bộ đoàn trong công tác phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, báo cáo đã chỉ rõ những ưu điểm, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, báo cáo cũng nêu nên những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới với 7 nhiệm vụ cụ thể và 3 kiến nghị đề xuất đối với các cơ quan Đảng, đoàn thể.

Thay mặt Ban Chấp hành đoàn trường, đồng chí Vũ Hải Đại - Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư đoàn trường đã báo cáo về việc Triển khai công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên giai đoạn 2015-2020. Báo cáo đã chỉ rõ một số nội dung giáo dục cần được Đoàn trường tập trung trong thời gian tới như: Bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa; Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; Tổ chức các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh niên.

hntkctd20165

(Đồng chí Vũ Hải Đại - Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư đoàn trường báo cáo về việc Triển khai công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên giai đoạn 2015-2020)

 Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị gồm 3 nội dung chính

Một là: Triển khai một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng: 

Trong nội dung này, đồng chí nhấn mạnh "Những chỉ thị, Nghị quyết được triển khai dưới đây trên thực tế là không mới, Đảng bộ, các chi bộ vẫn thường xuyên tổ chức thực hiện song trong các buổi sinh hoạt Đảng lại không quán triệt, nhắc lại một cách rõ ràng". Vì vậy, Đảng bộ Nhà trường yêu cầu trong thời gian tới, các chi, Đảng bộ triển khai quán triệt đồng loạt một số chỉ thỉ nghị quyết sau:

hntkctd20164

(Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

1. Tuyên truyền các ngày lễ lớn nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tuyên truyền về Bẩu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng trong trường học với 05 nội dung cơ bản.

3. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với 07 nội dung cơ bản.

4. Quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phĩ với 08 nội dung.

5. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản với 06 nội dung cơ bản.

6. Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo với 08 nhiệm vụ.

7. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài với 6 nội dung cơ bản.

8. Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 với 04 nội dung chủ yếu.

9. Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 02/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng với 08 nội dung chủ yếu.

10. Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 18/01/2016 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có Quyết định mới, chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 7 nội dung cơ bản.

11. Hướng dẫn số 23-HD/BTCTU ngày 05/5/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hướng dẫn Quy trình xét cử cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và tại chức.

12. Chương trình hành động số 03-CTr/ĐUK ngày 06/01/2016 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Hai là: Đánh giá công tác chỉ đạo quí I năm 2016.

Quý I/2016 là quý khởi đầu cho một năm mới, Đảng bộ nhà trường đã tập trung chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2016. Thay mặc Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng đánh giá về công tác chỉ đạo của Đảng bộ trên các nội dung

- Về tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ gồm: Kế hoạch về công tác xây dựng Đảng; Chỉ đạo dân chủ cơ sở; Công tác phòng chống ma túy; thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Các chương trình kiểm tra, giám sát.

- Tổ chức triển khai Hội nghị Cán bộ viên chức đầu năm

- Chỉ đạo Đại hội, Kiện toàn một số tố chức trong nhà trường như: Hội đồng trường; Hội Khuyến học; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Hội Chữ thập đỏ

- Chỉ đạo xây dựng, xin ý kiến ban hành một số quy chế, quy định trong trường như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy định về chế độ làm việc của giảng viên

Bên cạnh đó, báo cáo đánh giá về công tác chỉ đạo của Đảng bộ nhà trường trên các lĩnh vực: Công tác chuyên môn; Công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng cơ sở vật chất và Một số hoạt động khác

Ba là: Một số nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo trong Quý II năm 2016.

Trong phần này, thày mặt Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng triển khai công tác chỉ đạo trong quí II tập trung một số nội dung cơ bản như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác kiện toàn tổ chức bộ mày và biên chế; Công tác chuyên môn; Công tác xây dựng cơ sở vật chất và cải tạo cảnh quan môi trường trường học.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã chuyển trao Quyết định về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng của Tỉnh ủy Sơn La cho hai đồng chí Đảng viên Nguyễn Cảnh Trí và Vũ Mạnh Hường thuộc Chi bộ Tổng hợp Hành chính - Quản trị Đời Sống - Y tế. 

hntkctd20162

(Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chuyển trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho hai đ/c Đảng viên Nguyễn Cảnh Trí và Vũ Mạnh Hường)

Tâm sự với Đảng bộ, đồng chí Vũ Mạnh Hường đã xúc động chia sẻ về quá trình nỗ lực phấn đấu của bản thân từ khi còn là chiến sỹ trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua quá trình rèn luyện, năm 1985 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. 30 năm một chặng đường phấn đấu không ngừng nghỉ, cống hiến hết mình phụng sự tổ quốc. Dưới sự dìu dắt của các tổ chức Đảng, đồng chí luôn giữ vững phẩm chất chính trị, kiên trung một lòng theo Đảng. Đồng chí cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong suốt chặng đường 30 năm qua./.

hntkctd2016(Đ/c: Vũ Mạnh Hường - Đảng viên Chi bộ THHC-QTĐS-YT xúc động chia sẻ trong ngày nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng)

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok