Về việc xác định điểm trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp đợt 1 năm 2021

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-CĐSL ngày 26/10/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-CĐSL ngày 17/12/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 14/BB-HĐTS ngày 08/02/2021 của Hội đồng Tuyển sinh năm 2021 về việc xác định điểm trúng tuyển trung cấp nghề đợt 1;

Xét đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xác định và công bố điểm trúng tuyển đợt 1 của 03 ngành trình độ trung cấp, cụ thể như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

Điểm trúng tuyển

1

Lâm sinh

5620202

Toán, Hóa học, Sinh học

15,2

2

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

5620111

Toán, Hóa học, Sinh học

17,0

3

Pháp luật về QLHC công

5380102

Văn, Sử, Địa

17,9

Điều 2.Công nhận danh sách 98 thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp nghề đợt 1 năm 2021(Có danh sách kèm theo) vào học tại Trường Cao đẳng Sơn La gồm: Lâm sinh: 35 thí sinh; Trồng trọt Bảo vệ thực vật: 33 thí sinh và Pháp luật về QLHC công: 30 thí sinh.

Điều 3. Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm công bố điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, hoàn thiện Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh; phối hợp với các phòng, khoa chuẩn bị tốt việc tiếp sinh.

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Phòng Đào tạo có trách nhiệm tiếp sinh, sắp xếp lớp học, tổ chức đào tạo theo đúng chương trình, kế hoạch của nhà trường và các quy chế, quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng các phòng, Trưởng các khoa, Trung tâm và những thí sinh có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok