Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền phòng tránh dịch Covid-19 cho LHS, LHV Lào

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-CĐSL ngày 28/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về Kế hoạch làm việc giữa lãnh đạo Nhà trường với phòng Công tác học sinh sinh viên, khoa Đào tạo quốc tế, đại diện Lưu học sinh, Lưu học viên Lào, vào lúc 10h00 ngày 02/03/2020, nhà trường tổ chức chương trình làm việc tại Giảng đường B3.

Đại diện Ban Giám hiệu có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Phó Hiệu trưởng đến dự và triển khai các nội dung làm việc tại chương trình.

Tại cuộc họp, phòng Công tác HSSV đã thông qua Kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường và hướng dẫn CBVC khoa Đào tạo quốc tế, LHS, LHV Lào phòng, tránh dịch trên lớp học cũng như trong sinh hoạt tại Khu nội trú.

Qua trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, cán bộ, giáo viên khoa Đào tạo quốc tế, đại diện LHS, LHV Lào đã hoàn toàn nhất trí với các phương án phối hợp với phòng Công tác HSSV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19, nhanh chóng tìm cách hỗ trợ cho LHS, LHV sớm ổn định sinh hoạt để tiếp tục học tập tại nhà trường.

LHS1

Thầy Nguyễn Xuân Thắng - Phó Hiệu trưởng triển khai nội dung chương trình

LHS2

Cô Lò Quỳnh Hiếu hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch Covid-19 cho Lưu học sinh Lào

LHS3

LHS4

Cán bộ, giáo viên khoa Đào tạo quốc tế và đại diện Lưu học sinh, Lưu học viên Lào

Tin bài: Phúc Thịnh

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok