Tin Nội bộ
VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG NHÀ TRƯỜNG

 

Song song với các hoạt động học tập và trao đổi kiến thức tại lớp, giáo

dục thể chất được xem là một trong những hoạt động thu hút sự tham gia

đông đảo của HSSV. Bởi lẽ, giáo dục thể chất mang trong nó những vai trò

hết sức quan trọng góp phần vào việc rèn luyện và đào tạo con người phát

triển một cách toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể lực.

Rèn luyện thể chất - bước nền nâng cao trí lực

Cơ sở khoa học cho thấy, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của con người

bằng “phương tiện” là bài tập thể chất, là biện pháp chủ động nhất,

tích cực nhất, ít tốn kém nhất có khả năng thực thi, mà lại phù hợp với

quy luật hoạt động tâm, sinh lý của cơ thể và lứa tuổi, mang tính phòng

ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe, làm đẹp hình thái, phát triển toàn

diện các tố chất vận động một cách hiệu quả nhất.

 

Thông qua rèn luyện thân thể bằng hệ thống các môn thể dục thể thao

(TDTT). Với những đòi hỏi sự nỗ lực cao của mỗi môn thể thao khác

nhau, có thể hình thành và giáo dục được những phẩm chất đạo đức

nhân cách của con người một cách tự nhiên như: ý chí, lòng dũng cảm,

lòng quyết tâm, sự tự tin, tính kiên trì và nhẫn nại, ý thức tổchức kỷ

luật, tinh thần tập thể ý thức đồng đội… TDTT làm lành mạnh đời sống

văn hóa tinh thần của xã hội, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội; đặc

biệt là xây dựng niềm tin và lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Khỏe thể lực - lành mạnh về nhân cách

Đối với thế hệ trẻ, GDTC và thể thao lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Vì đây là thời kỳ quý giá  nhất để phát triển và hoàn thiện thể chất, nhân

cách trong cuộc đời của con người. Một phương pháp hiệu quả nhất, nhằm

giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, trong hiện tại và cả tương

Tác giả tin bài: Lương Văn Sơn - Khoa GDTC - QP

 

 
NHỮNG LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ TDTT

Mãi mãi là ngọn đuốc chỉ đường cho sự nghiệp thể dục thể thao

Việc tìm hiểu, nghiên cứu, sưu tầm những Chỉ thị, bài nói chuyện, thước phim, tấm ảnh… của Chủ tịch Hồ Chí Minh

với TDTT đã được đặc biệt chú ý trong nhiều năm qua. Từ lúc chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành rời trường Quốc

học Huế vào Phan Thiết làm giáo viên dạy thể dục ở trường Dục Thanh, rồi lên tàu sang Pháp tìm đường cứu nước,

đến trước khi lâm trọng bệnh, Người luôn chuyên cần rèn luyện thân thể để tăng cường sức khỏe với mục đích cao cả:

Phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được nhiều hơn. Tấm gương và những lời dạy của Bác về TDTT quả là một kho

tàng vô giá.

anh

Tư tưởng quý trọng con người của Bác
Tư tưởng này của Bác đã nảy nở và hình thành rất sớm. Từ những năm tháng hoạt động ở nước ngoài cho đến khi

về nước, hoạt động bí mật trong điều kiện cực kỳ ngặt nghèo. Bác luôn duy trì việc tập luyện không chỉ cho riêng

mình mà còn nung nấu làm sao cho mọi người cùng được tập luyện, đặng giữ gìn và tăng cường sức khỏe. Trong

cương lĩnh lịch sử của Mặt trận Việt Minh do Bác khởi thảo xác định rõ mục đích của TDTT là hướng tới phục vụ CON

NGƯỜI. Bản cương lĩnh viết “Cần phải khuyến khích và giúp đỡ nền TDTT quốc dân làm cho nòi giống thêm khỏe mạnh”.

Đức tính cao cả ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại thật hiếm có ai sánh bằng. Người nói “Tôi chỉ có một sự ham muốn,

hammuốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng

có cơmno áo mặc, ai cũng được học hành”. Tháng 7/1955 đến nói chuyện tại Hội nghị sản xuất miền Bắc, Bác Hồ dạy

rằng: “Nếu dân đói là Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân dốt là Đảng và Chính

phủ có lỗi, nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi… Vì vậy, cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới đều phải

hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân”. Tháng 3/1960, tại Đại hội Thi đua miền Bắc, Người dạy: “Thi đua làm

ra sản phẩm nhiều-nhanh-tốt-rẻ phải đi đôi với đảm bảo an toàn lao động, phải biết quý trọng con người!”.

Ngày 31/3/1960, gửi thư cho Hội nghị cán bộ TDTT toàn miền Bắc, Bác chỉ rõ:“Muốn lao động sản xuất tốt, công tác

và học tập tốt thì cần có sức khỏe. Muốn giữ sức khỏe thì nên thường xuyên tập TDTT…”.Trước khi đi xa, Người viết di

chúc căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm khôngngừng nâng cao đời

sống của nhân dân”. Từ lúc bôn ba hải ngoại đến khi là lãnhtụ tối cao của dân tộc, là chủ tịch đứng đầu Nhànước công

nông lãnh đạo toàn dân làm 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, đến đâu Bác cũng nhắc nhở cán bộ,

nhân dân “Quý trọng con người, giữ gìn sức khỏe”. Nêu một số thí dụ trên, để chúng ta nhìn nhận rõ ràng hơn việc

nghiên cứu, học tập lý tưởng, quan điểm TDTT của Bác. Trước hết là cùng nghiên cứu thấy được ở Bác sự quý trọng con

người một cách thiết tha. Tấm lòng bác ái của Người là kết tinh tinh hoa của truyền thống đạo lý dân tộc Việt Nam, của

chủ nghĩa nhân văn khoa học. Trên cơ sở thấu hiểu đặc điểm lớn này, chúng ta mới có thể nghiên cứu có kết quả những

lời dạy của Bác và học tập gương rèn luyện TDTT để có sức khỏe, đặng phục vụ cách mạng, phụcvụ công cuộc xây dựng

đất nước giàu mạnh hùng cường.

Vai trò, vị trí TDTT trong xã hội theo tư tưởng của Bác
Mùa hè năm 1910, Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh dừng chân tại Phan Thiết. Anh xin dạy học ở trường Dục Thanh

với vai trò giáoviên môn Thể dục là chính. Ngoài ra, thầy Thành còn dạy Quốc ngữ và Hán văn, đồng thời phụ trách

các hoạt động dã ngoại của nhà trường. Thầy Thành luôn nhắc nhở: “Cái quý nhất của con người là sức khỏe. Các em

chịu khó tập thể dục là giữ gìn cái quý báu nhất của con người”. Ngày 14/6/1946, Bác Hồ viết bài “Noi gương anh em

tự vệ chiến đấu Hoàng Diệu”, đăng trên báo Cứu quốc. Bác khen ngợi thành tích của anh em tự vệ chiến đấu, trong

đó có việc đến các tỉnh gây dựng phong trào thể dục.Ngày 17/9/1946, Tết Trung thu đầu tiên của nước Việt Nam độc

lập, Bác Hồ gửi thư cho học sinh. Người căn dặn: “…phải siêng năng tập TDTT cho mình mẩy được nở nang và ra sức

giúp việc cho Nhi đồng cứu vong Hội”. Ngày 10/11/1946, sau 4 tháng đi thăm nước Pháp về, Bác đến dự Lễ khai mạc

Thanh niên thể thao quốc tế tổ chức tại Quảng trường Nhà Hát lớn Hà Nội do trường Thể dục Việt Nam tổ chức. Phát

biểu tại buổi lễ, Người căn dặn: “Trong thanh niên còn nhiều người rất yếu ớt, cán bộ, học sinh của trường Thể dục

phải làm cho toàn thể đồng bào càng khỏe, phải phổ thông hóa, đại chúng hóa,dân chủ hóa thể dục… Hiện thời, ở

nông thôn cũng như thành thị còn rất nhiều đồng bào yếu ớt. Mang danh cán bộ TDTT, các học sinh có bổn phận tổ

chức cho đồng bào cùng tập luyện. Có như vậy công phu tập luyện của các em mới hữu ích”. Ngày 19/12/1946, trong

thư gửi cho tướng Trần Tu Hòa, Người nói rõ Chính cương của Việt Minh về văn hóa là: Phát triển thể dục,đức dục, bãi

bỏ học phí nhập học do người Pháp đặt ra”. Ngày 9/11/1949, Bác Hồ gửi thư cho giáo viên và học viên lớp “Chuẩn bị

tổng phản công” của Trường Trung học Lục quân Trần Quốc Tuấn nhân ngày khai giảng. Bác căn dặn học viên:

Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ
Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo
Trau dồi tinh thần cho vững chắc
Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng.
Ngày 24/10/1955, Bác gửi thư cho học sinh nhân ngày khai trường. Người nêu lên nội dung giáo dục toàn diện, trong

đó coi trọng tất cả các mặt đức, trí, thể, mỹ:

– Thể dục: Làm cho thân thể khỏe mạnh, đồng thời cần giữ gìn vệ sinh và vệ sinh chung.
– Trí dục: Ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức mới;
– Mỹ dục: Để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp.
– Đức dục: Là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng của công.
Ngày 2/11/1956, tại Đại hội toàn quốc lần thứ II Đoàn Thanh niên cứu quốc, Bác căn dặn: Thanh niên phải gương mẫu

4 điểm:
1) Giữ vững đạo đức cách mạng, khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm. Phải tránh tư tưởng kiêu ngạo, công thần,

tự tư, tự lợi.

2) Xung phong trong mọi công tác.
3) Cố gắng học tập chính trị, văn hóa, nghề nghiệp để tiến bộ mãi.
4) Luôn luôn rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới có đủ sức để tham gia một cách dẻo dai bền bỉ

nhưng côngviệc ích nước lợi dân.

Ngày 18/9/1958, dự cuộc họp Ban Bí thư Trung ương Đảng nghe báo cáo về vấn đề TDTT, Bác lưu ý công tác tuyên

truyền phải làm nổi bật được tầm quan trọng của TDTT đối với sản xuất, quốc phòng.

Ngày 18/12/1959, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong báo cáo về Dự thảo

Hiến pháp sửa đổi. Về quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Người nêu: “Công dân đều bình đẳng trước pháp

luật. Nhà nước chú trọng đặc biệt việc giáo dục thanh niên về đức dục, trí dục và thể dục.Ngày 05/7/1959, trong

chuyến thăm và nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Sơn La, Người căn dặn công nhân, bộ đội, cán bộ và đồng

bào Sơn La cần đẩy mạnh phong trào TDTT.Bác rất coi trọng việc bồi dưỡng các tài năng TDTT. Mỗi giải thi đấu trong

nước hay quốc tế, Người đều có các cuộc tiếp đón gặp gỡ các VĐV, HLV lập lên kết quả. Điều đó càng nói lên sự quan

tâm cụ thể, toàn diện của Bác với công tác TDTT đất nước.


Tác giả bài viết: Đinh Công Tiệp - Khoa GDTC - QP

 

 
KẾT NỐI ĐAM MÊ KHIÊU VŨ THỂ THAO

 

Khỏe, đẹp, phong cách là những điểm nhấn giúp bộ môn khiêu vũ thể thao ngày càng thu hút đông đảo người dân trên địa bàn Thành phố. Đáp ứng nhu cầu ấy, CLB Dancesport Sơn La đã kết nối những người có chung đam mê với bộ môn này, tạo sân chơi thú vị để các thành viên được học hỏi, tập luyện, giao lưu, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gắn kết và nâng cao đời sống tinh thần.

Gác lại những lo toan, bộn bề sau một ngày dài, đúng 20 giờ mỗi ngày, các thành viên CLB Dancesport Sơn La lại có mặt ở điểm tập để hòa mình vào những điệu nhảy cuốn hút của bộ môn khiêu vũ thể thao. Khi tiếng nhạc vang lên, sự hào hứng, say mê hiện rõ trên nét mặt mỗi người. Dường như không có khoảng cách về tuổi tác, các thành viên từ 25 đến gần 60 tuổi cùng hòa mình trong những động tác nhịp nhàng, uyển chuyển, đẹp mắt và cuốn hút của các điệu nhảy cha cha cha, bachata, jumba... khiến người xem không muốn rời mắt. Tìm hiểu được biết, CLB Dancesport Sơn La trực thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Dù mới thành lập từ tháng 3/2020, nhưng đến nay, CLB đã thu hút hơn 60 thành viên tham gia tập luyện thường xuyên, từ cán bộ hưu trí, cán bộ đang công tác, lao động tự do... Hiện, CLB tổ chức 2 điểm tập ở bản Hẹo, phường Tô Hiệu và tổ 6, phường Chiềng Sinh (Thành phố).

khoa

Một buổi tập của CLB Dancesport Sơn La.


Chị Hằng chia sẻ: Trước đây, tôi luôn nghĩ khiêu vũ thể thao là bộ môn đòi hỏi kỹ thuật cao, phải có năng khiếu hoặc được đào tạo bài bản mới tham gia được. Nhưng ngay ngày đầu tiên tham gia tập các điệu nhảy, tôi đã dễ dàng hòa nhập với mọi người. Các động tác cơ bản, nhẹ nhàng, dễ tập, phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là người có sức khỏe yếu như tôi. Còn chị Trần Thị Tuyên, tổ 3, phường Chiềng Sinh, cho biết: Từ ngày tham gia tập luyện, tôi thấy sức khỏe được cải thiện, cơ thể dẻo dai, linh hoạt hơn. Nhưng hơn cả là tôi có nơi để được thư giãn, xua tan những căng thẳng, áp lực sau một ngày làm việc. Các thành viên CLB đều thân thiện, nhiệt tình, nhờ đó mà tôi hòa nhập rất nhanh, có thêm nhiều bạn giao lưu, chia sẻ mỗi ngày.

 

“Tiếng lành đồn xa”, những buổi tập, buổi biểu diễn tập thể của CLB ngày càng thu hút nhiều người tới xem, cổ vũ. Cũng từ đó, Ban chủ nhiệm CLB cũng nhận được thêm nhiều lời đề nghị tham gia tập luyện của mọi người, là động lực để CLB từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động. Với mong muốn mô hình sẽ ngày càng được nhân rộng, đồng thời đáp ứng nhu cầu của mọi người tại các khu vực khác trên địa bàn, trong thời gian tới, CLB dự kiến mở thêm 1 điểm tập luyện tại tổ 15, phường Quyết Thắng. Bên cạnh đó, các thành viên CLB cũng quan tâm đầu tư đồng phục đẹp mắt, ấn tượng, phù hợp với mỗi điệu nhảy.

Không chỉ xóa đi khoảng cách về tuổi tác, nghề nghiệp, xua tan những căng thẳng, mệt mỏi của công việc thường nhật, CLB Dancesport Sơn La đã trở thành nơi kết nối những người chung niềm đam mê; đồng thời, góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng, thúc đẩy tinh thần tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.


Tin bài: Lê Duy Thành - Trưởng khoa GDTC - QP

 

 
Công tác đón HSSV quay trở lại trường sau thời gian nghỉ dịch Covid – 19

 

Để chuẩn bị đón học sinh, sinh viên (HSSV) đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, thì nay HSSV Cao đẳng Sơn La đã bắt đầu quay trở lại trường học. Các phương án chuẩn bị đón HSSV đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của Trường chuẩn bị một cách khẩn trương, bài bản và tích cực nhằm đảm bảo môi trường học đường an toàn cho HSSV khi đến trường.


Để HSSV quay trở lại trường học được đảm bảo an toàn sau khi dịch Covid - 19 xảy ra, rất cần sự chuẩn bị kĩ lưỡng theo khuyến cáo của Bộ y tế. Ban giám hiệu yêu cầu Trưởng Ban phòng chống dịch của Trường, trưởng các đơn vị chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bộ phận truyền thông nhà trường tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho HSSV trong phòng, chống dịch bệnh.

Các viên chức lao động, các thầy cô giáo thực hiện vệ sinh, khử trùng lớp học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn, phun thuốc khử khuẩn xung quanh trường học, lau sạch các vật dụng thường xuyên cầm nắm, nhà vệ sinh, các phòng chức năng, thiết bị phòng thực hành, đồ dùng dạy học được sử dụng trong dạy và học, bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm.


khoa


khoa

Các viên chức lao động, các thầy cô giáo thực hiện vệ sinh, khử trùng lớp học;phun thuốc khử khuẩn xung quanh trường học, các phòng chức năng, thiết bị phòng thực hành, đồ dùng dạy học,...


 

khoa

khoa

khoa

khoa

khoa

Bên cạnh đó, nhà trường yêu cầu tất cả HSSV, giảng viên, giáo viên và người lao động trong toàn trường phải đeo khẩu trang; đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giữa các học sinh, sinh viên tối thiểu 1,5m.

Ngoài máy đo thân nhiệt tự động và khử khuẩn được các cán bộ giảng viên phòng công tác HSSV nhà trường chuẩn bị chu đáo và được sử dụng  ở cổng trường các dụng cụ diệt khuẩn trang bị tại khu vệ sinh, nhà giảng đường, cổng KTX nội trú thì bộ phận y tế cũng trang bị thêm nhiều máy đo nhiệt độ cầm tay, đặt thêm dung dịch sát trùng ở các khu học tập…

 

Tất cả HSSV đều được đo thân nhiệt, thực hiện khai báo Y tế, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và khử khuẩn trước khi vào Trường.

Trên cơ sở đó, căn cứ tình hình thực tế từng phòng học, nhà trường bố trí mỗi HSSV ngồi một bàn hoặc hai HSSV ngồi một bàn hoặc ngồi so le... cho phù hợp, đảm bảo khoảng cách tối thiểu trong các hoạt động chung của HSSV, giảng viên, giáo viên.


Trước sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, sự chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng của Ban phòng chống dịch Covid – 19, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng trong nhà trường, công tác đón HSSV trường Cao đẳng Sơn La trở lại trường được thực hiện bài bản, giúp giảng viên và HSSV yên tâm và hăng say trong từng bài học.

Tin bài: Đinh Công Tiệp

Khoa GDTC -QP

 

 
TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Thực hiện kế hoạch số Số: 89/KH – CĐSL ngày 21 tháng 5  năm 2019 về Giáo dục quốc phòng - an ninh cho  sinh viên khối  cao đẳng sư phạm K54 năm học 2018 – 2019, nhà trường tổ chức cho các em học các nội dung học tập theo thông tư số 03/2017/TTBGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017. Đây là chương trình mới được áp dụng cho khối Cao đẳng sư phạm K55. Chương trình gồm 4 học phần gồm :

Học phần 1 : Đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam

Học phần 2 : Công tác quốc phòng – An ninh

Học phần 3 : Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn

Học phần 4 : Hiểu biết chung về quân, binh chủng

Các nội dung học lý thuyết do giảng viên Khoa GDTC - QP giảng dạy, Học phần thực hành (Học phần 3 : Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn) do trươngg Quân sự tỉnh đảm nhiệm

 


Trang 1 trong tổng số 2
free pokerfree poker

Địa chỉ: Tầng 4 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Flag Counter