TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Thực hiện kế hoạch số Số: 89/KH – CĐSL ngày 21 tháng 5  năm 2019 về Giáo dục quốc phòng - an ninh cho  sinh viên khối  cao đẳng sư phạm K54 năm học 2018 – 2019, nhà trường tổ chức cho các em học các nội dung học tập theo thông tư số 03/2017/TTBGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017. Đây là chương trình mới được áp dụng cho khối Cao đẳng sư phạm K55. Chương trình gồm 4 học phần gồm :

Học phần 1 : Đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam

Học phần 2 : Công tác quốc phòng – An ninh

Học phần 3 : Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn

Học phần 4 : Hiểu biết chung về quân, binh chủng

Các nội dung học lý thuyết do giảng viên Khoa GDTC - QP giảng dạy, Học phần thực hành (Học phần 3 : Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn) do trươngg Quân sự tỉnh đảm nhiệm

 
free pokerfree poker

Địa chỉ: Tầng 4 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Flag Counter