Giới thiệu

I. Lịch sử phát triển:

Khoa GDTC-QP, tiền thân là khoa Nhạc - Họa - Thể Dục được thành lập theo quyết định số 195 ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La nhằm thực hiện nhiệm vụ "Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chuyên thể dục thể thao trình độ Cao đẳng đáp ứng yêu cầu của các trường tiểu học và THCS" trong Tỉnh, từ năm học 2009 đến nay.

Trải qua 25 năm qua, được sự quan tâm thường xuyên của Đảng uỷ, BGH nhà trường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ Khoa, Khoa GDTC-QP đã đóng góp xứng đáng sức mình vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung và công tác GDTC nói riêng trong các nhà trường phổ thông trong tỉnh Sơn La và các tỉnh lân cận.

Khoa đảm nhận nhiệm vụ đào tạo giáo viên TDTT có trình độ 12+2 nhằm phục vụ giảng dạy ở các trường tiểu học và THCS. Năm 1999, trường sư phạm I Sơn La được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La theo quyết định của Bộ GD&ĐT, Khoa thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên TDTT có trình độ CĐSP.

Năm học 1999-2000, căn cứ vào nhu cầu đào tạo giáo viên Thể dục - Công tác đội cho các trường tiểu học và THCS, Khoa tiến hành đào tạo giáo viên Thể duc- Công tác đội. Từ năm học 2009- 2010 đến nay Khoa chuyển sang đào tạo chuyên ngành Quản lý TDTT và giáo viên Thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu trong tỉnh và Xã hội.

Trải qua 25 năm khoa đã đào tạo ra một đội ngũ giáo viên chuyên Thể dục thể thao và giáo viên chuyên ngành Thể dục - Công tác đội khá lớn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của Tỉnh nhà, cụ thể là:

- Từ năm học 2005-2006 đến nay khoa đã đào tạo và chuẩn hóa gần 400 giáo viên Thể dục có trình độ 12+2 lên CĐSP, liên kết với  trường Đại học SP TDTT Hà Nội mở các lớp ĐHSP chuyên ngành GDTC. Hệ vừa làm vừa học (đào tạo được 4 lớp với hơn 180 học viên có trình độ Đại học tốt nghiệp ra trường).


II. Chức năng nhiệm vụ của khoa:

1. Chức năng, nhiệm vụ

Trực tiếp quản lí các tổ bộ môn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về các môn học được nhà trường phân công (bao gồm các môn học do khoa quản lý và các môn học, học phần GDTC, QPAN do giáo viên của khoa giảng dạy trong nhà trường)

- Khoa có 1 trưởng khoa và 1 phó trưởng khoa

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chủ nhiệm Khoa

a. Đ/C Lê Duy Thành - Trưởng khoa - Trưởng bộ môn GDTC

a.1. Quản lý chung:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, NCKH, học tập và các hoạt động giáo dục khác thuộc khoa theo chương trình, kế hoạch chung của trường.

- Chỉ đạo các tổ C/M xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Tổ chức, quản lý, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên của khoa theo kế hoạch chung của nhà trường.

- Tổ chức, quản lý HSSV trong khoa về các mặt: Học tập, rèn luyện, tu dưỡng trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng ở nhà trường.

- Tổ chức và chỉ đạo việc thi - kiểm tra theo kế hoạch chung của nhà trường.

- Quản lý cơ sở vật chất và các thiết bị, tài sản của Khoa.

- Chủ trì các hội nghị chuyên môn, hội nghị khoa học, hội nghị liên tịch, chủ tịch hội đồng thi đua, hội đồng kỷ luật của khoa, tổ trưởng tổ chủ nhiệm lớp.

a.2. Trực tiếp phụ trách:

- Tổ chức, quản lý, đào tạo và bồi dưỡng giảng viên của khoa.

- Tổ chức và chỉ đạo việc thi - kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.

- Tổ chức và quản lý văn phòng Khoa.

- Chủ trì các hội nghị chuyên môn, hội nghị khoa học, hội nghị liên tịch, chủ tịch hội đồng thi đua, hội đồng kỉ luật của khoa.

b. Đ/C Lương Văn Sơn - P. Trưởng khoa - Trưởng bộ môn GDQP

Phụ trách tổ bộ môn GDQP - AN, chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham gia chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác.

- Phụ trách về cơ sở vật chất giảng dạy môn GDQP và công tác học sinh-sinh viên, chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham gia tổ chức, quản lý HSSV trong khoa về các mặt: học tập, rèn luyện, tu dưỡng trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng ở nhà trường.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, tổ chức quản lý cơ sở vật chất và các thiết bị, tài sản của bộ môn GDQP - AN.

- Phụ trách công tác công đoàn, văn hoá, văn nghệ, TDTT

- Tham mưu giải quyết các vấn đề thuộc về chế độ chính sách của CB-GV và HSSV.

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các công việc cụ thể khác theo sự phân công (đột xuất) của trưởng khoa.

2. Chức năng, nhiệm vụ các tổ bộ môn thuộc khoa:

- Xây dựng, quản lý và thực hiện kế hoạch, nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy của các bộ môn thuộc tổ phụ trách.

- Quản lý và tiến hành việc NCKH, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được giao.

- Tham gia xây dựng giáo trình, tập bài giảng, giáo án theo yêu cầu đổi mới phương pháp đã được khoa, nhà trường giao cho.

- Nghiên cứu, giảng dạy GDQP-AN cho học sinh sinh viên

- Xây dựng chương trình chi tiết, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học

- Bố trí, sắp xếp giảng viên giảng dạy phù hợp khả năng, chuyên môn được đào tạo

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp sư phạm quân sự để nâng cao chất lượng giảng dạy

- Tổ chức NCKH, cập nhật nội dung mới về giáo dục quốc phòng, an ninh

- Biên soạn đề thi, đáp án; thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả học tập của HSSV

 


Trang 5 trong tổng số 5
free pokerfree poker
Hiện có 8 khách Trực tuyến

Địa chỉ: Tầng 4 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Flag Counter