Ngành CĐ QT Văn phòng - Lưu trữ học

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

 

Tên chương trình:                            QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - LƯU TRỮ HỌC

             (Quản trị văn phòng ngành chính, Lưu trữ học ngành phụ)

Trình độ đào tạo:                              CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                                  QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - LƯU TRỮ HỌC

Loại hình đào tạo:                             CHÍNH QUY

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Nganh CD QTVP-Luu tru hoc.pdf)Ngành CĐ QTVP - Lưu trữ học
 


Trang 5 trong tổng số 6
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter