Ngành CĐ Nông Lâm nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình: NÔNG LÂM NGHIỆP

Trình độ đào tạo:   CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo: NÔNG LÂM nghiỆp

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Nganh CD Nong Lam nghiep.pdf)Ngành CĐ Nông Lâm nghiệp
 


Trang 5 trong tổng số 6
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter